IGCSE

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) er et internasjonalt ungdomsskoleprogram som forbereder deg på IB linjen og A-levels. Programmet er anerkjent over hele verden og kan enkelt kombineres med forskjellige videreående linjer. Noen elever ønsker kun å ta ungdomsskole i utlandet og da er dette et utmerket alternativ.

OM IGCSE

 • FAGLIGE KRAV

  Gjennomført 8. og 9. klasse med karakterene A-C

 • KRAV TIL ENGELSKKUNNSKAPER

  IELTS 4,5 eller 46/100 på
  EFs engelskprøve

 • STEDER

  New York, USA
  Torbay, Storbritannia

 • PROGRAMVARIGHET

  2 år (6 terminer)

 • Eksamener

  Muntlige og skriftlige eksamener ved slutten av det 2-årige programmet, disse vurderes eksternt. Du oppnår IGCSE-kvalifisering for hvert fag med fullført kjerneområde.

LÆREPLAN FOR IGCSE

Du velger fag fra en faggruppe samt et valgfag innen fremmedspråk, kunst eller humanistiske fag. Etter fullført program mottar du en IGCSE-kvalifisering for hvert fag du har fullført.

KUNST:

Kunst og design, karriere, kunst som uttrykk, kritisk lesing og skriving, drama, bedrift, IT, media, musikk

SPRÅK:

Kinesisk, engelsk, fransk, selvstudie i morsmål, spansk og verdenslitteratur

MATEMATIKK:

Ekstra matematikk, avansert matematikk, internasjonal matematikk, matematikk

KROPPSØVING:

Kroppsøving og helse

NATURFAG:

Ekstra naturfag, biologi, kjemi, kombinerte naturfag, fysikk

SAMFUNNSKUNNSKAP:

Økonomi, geografi, globalisering, historie

Støtte hele veien

Din utdannelse starter allerede på EF Academy. Rådgivere og lærere jobber aktivt sammen med deg fra dag én for å finne riktig studieretning for deg. På denne måten vil fremtidsdrømmen være et steg nærmere når du starter på EF Academy.

Identifiser dine faglige interesser og styrker før du starter på IB eller A-Levels

Dine mål

 • Velg fag som samsvarer med dine mål
 • Oppnå et internasjonalt anerkjent diplom
 • Delta i utenomfaglige aktiviteter
 • Oppnå gode studievaner
 • Start med å forberede deg for videre skolegang

Vår støtte

 • Avklare fagvalg
 • Foreslå klubber og aktiviteter som komplementerer fagvalg og interesser
 • Finne klasser som utvikler evner og kunnskap du trenger til SAT, ACT, TOEFL eller IELTS
 • Introdusere en langtidsplan for skolearbeid

KONTAKT OSS

For mer informasjon om IGCSE programmet