Engelsk Test

Denne korte engelske testen gir deg et resultat på enten A, B eller C på den CEFR skalaen for mottakelige engelskkunnskaper (lytte- og leseforståelse). Testen heter EFSET Express. Det finnes en lengre versjon som gir deg et mer presist resultat, som du kan da publisere direkte til LinkedIn profilen din, når du er på jobbjakt. Hvis du vil ha en utfordring, den 2-timers EFSET Plus testen forteller deg hva resultatet ditt ville være på TOEFL og IELTS. Det er en fin måte å forberede deg på en standardisert engelsk test. Alle tre engelske testene er tilgjengelige uten kostnad på det offisielle EFSET nettstedet.

Når du leter etter en engelsk test, er det bedre å velge en som vurderer engelsk i sammeheng, enn å velge en som tester kun din beherskelse av de engelske grammatiske reglene. De EFSET testene er akkurat sånne praktiske tester. De evaluerer hvor godt du bruker engelsk, de sørger for at du kan bruke grammatiske regler, at du har et godt engelsk ordforråd, og at du kan bruke kunnskapen din til å kommunisere på engelsk. Gratis er fint også.