Vår Historie

Hvordan
det hele
begynte

På begynnelsen av 1960-tallet, reiste en ung svensk mann ved navn Bertil Hult til England for første gang. Som en dyslektiker, hadde skolen alltid vært en utfordring for ham. Men han ble overrasket over hvor uanstrengt han plukket opp engelsk i England.

Bertil ble overbevist om at tradisjonell klasseromsbasert undervisning ikke alltid var den mest effektive. I 1965 bestemte han seg for å starte et lite selskap som heter Europeiska Ferieskolan (European Holiday School – EF forkortet) kombinert språklæring med reiser utenlands. Han kalte programmet Språkresor, eller Språkreiser, som ble en av verdens første hands-on læringsopplevelser utenfor klasserommet.

I dag er erfaringslæring en hjørnestein i moderne utdanning. For EF, har det vært filosofien bak hvert program i 50 år. Denne enkle, men effektive måten å lære på har hjulpet oss å bli verdens største utdanningsorganisasjon.

Vanskelig å forestille seg i dag, men reiser til utlandet for å lære engelsk var et radikalt konsept i 1965. Det tok en universitetsstudent med dysleksi å komme opp med det.