Tilbake til alle tester

Tysk test

Gratis tysk quiz på 15 minutter. Umiddelbare resultater.

Tysk nivåtest

Denne korte tysktesten estimerer nivået ditt fra nybegynner til viderekommen. Den prøver å vurdere dine tyske kommunikasjonsevner snarere enn bare ordforrådet eller grammatikken din. Resultatene dine kommer umiddelbart.

- Hurtig tysk quiz. Øyeblikkelige resultater.

- Sjekk nivået ditt fra nybegynner til viderekommen

- Del poengsummen din med vennene dine

Ta quizen

Å forstå ditt tysknivå

Å ta en tysktest kan være en god måte å få en objektiv ide om ditt tysknivå. Fordelen med tester er at de gir et tall på en ferdighet som ellers kan føles litt uklar. Men det viktigste målet på ditt tysknivå er hva du kan gjøre på tysk. Denne tysktesten prøver å fange det ved å tilpasse seg CEFR, men du kan også bruke en sjekkliste over ting du må kunne gjøre på tysk og hvor godt du kan gjøre dem, eller avtale en vurdering med en kvalifisert tysklærer for å få en mer komplett vurdering.

Klar til å ta tysktesten?

Du kommer til å svare på flervalgsspørsmål

Sett av 15 minutter uten forstyrrelser

Finn et rolig sted der du kan konsentrere deg

Vennligst oppgi noen opplysninger før du begynner

Om EF

I frontlinjen for innovasjon i språkopplæring, siden 1965

Over 55 års

erfaring med språkkurs i utlandet

600+

EF-skoler og kontorer

100+

land med en EF tilstedeværelse

Ofte stilte spørsmål

Tysktester er en logisk måte å teste tysknivået ditt på og et bra sted å starte, men de gir kanskje ikke hele bildet. Noen andre alternativer kan være å gå på et tyskspråklig meetup eller arrangere en online språkutveksling for å få en følelse av hvor lett det er for andre tysktalende å forstå deg. Eller så kan du bruke en av selv-vurderingsmatrisene som er i tråd med CEFR for å vurdere hva du kan gjøre på tysk.

De mest anerkjente tyske testene er Goethe-Zertifikat og TestDaF. Dette er betalte standardiserte tester av dine ferdigheter i forskjellige språkferdigheter (lesing, skriving, tale, lytting) fra A1 til C2. Hvis du planlegger å melde deg på et tysk universitet, må du mest sannsynlig bestå en av disse eksamenene. Men, hvis du bare er ute etter en sertifisering du kan legge på CV-en din, kan en kortere gratis eksamen være et billigere og raskere alternativ.

Din oppfatning av hva ditt tysknivå er, er kanskje ikke nøyaktig, spesielt hvis du studerte tysk for en stund siden eller bare lærte språket på skolen. Å ta en rask tysk quiz, eller flere forskjellige quizer, kan hjelpe med å fremheve dine styrker og svakheter. Hvis du planlegger å ta et tyskkurs, vil det generelt sett være en nivåvurderingstest som det første steget, slik at du kan begynne kurset på riktig nivå.

Det avhenger av arbeidsplassen, men generelt sett vil du trenge et B2-nivå i tysk for å jobbe effektivt på tysk med oppgaver innenfor ditt fagområde. Hvis dine ansvarsområder på tysk er mer begrensede, kan et B1-nivå være tilstrekkelig. Under B1-nivået vil det være vanskelig for deg å utføre mange arbeidsrelaterte oppgaver på tysk på grunn av din begrensede beherskelse av språket. Hvis du har en høyprofilert jobb eller gjør komplekse oppgaver på tysk, vil du sannsynligvis trenge et C1- eller C2-nivå for å utføre dem.