Tilbake til alle tester

Tysk test

Gratis tysk quiz på 15 minutter. Umiddelbare resultater.

Tysk nivåtest

Denne korte tysktesten estimerer nivået ditt fra nybegynner til viderekommen. Den prøver å vurdere dine tyske kommunikasjonsevner snarere enn bare ordforrådet eller grammatikken din. Resultatene dine kommer umiddelbart.

- Hurtig tysk quiz. Øyeblikkelige resultater.

- Sjekk nivået ditt fra nybegynner til viderekommen

- Del poengsummen din med vennene dine

Ta quizen

Å forstå ditt tysknivå

Å ta en tysktest kan være en god måte å få en objektiv ide om ditt tysknivå. Fordelen med tester er at de gir et tall på en ferdighet som ellers kan føles litt uklar. Men det viktigste målet på ditt tysknivå er hva du kan gjøre på tysk. Denne tysktesten prøver å fange det ved å tilpasse seg CEFR, men du kan også bruke en sjekkliste over ting du må kunne gjøre på tysk og hvor godt du kan gjøre dem, eller avtale en vurdering med en kvalifisert tysklærer for å få en mer komplett vurdering.

Klar til å ta tysktesten?

Du kommer til å svare på flervalgsspørsmål

Sett av 15 minutter uten forstyrrelser

Finn et rolig sted der du kan konsentrere deg

Vennligst oppgi noen opplysninger før du begynner

Om EF

I frontlinjen for innovasjon i språkopplæring, siden 1965

Over 55 års

erfaring med språkkurs i utlandet

600+

EF-skoler og kontorer

100+

land med en EF tilstedeværelse

Ofte stilte spørsmål