Dine resultater

Din poengsum:

0%

Ditt nivå:

Nybegynner

Del poengsummen din:

Forstå poengsummen din

Poengsummen din viser at nivået ditt ligger mellom C1 AVANSERT og C2 MEGET GODT, i henhold til retningslinjene satt av Det felles europeiske rammeverket (CEFR).

  • Du forstår skriftlige tekster om abstrakte emner ganske enkelt, og du klarer å oppfatte underforstått mening selv når det ikke er uttrykkelig sagt.

  • Du skjønner lett det meste av skriftlig og muntlig språk, og du kan kjenne igjen underforståtte betydninger og nyanser i uttrykk.

  • Du skjønner et bredt spekter av muntlige idiomer og hverdagsuttrykk, og du kan følge med på det meste av det som blir sagt med selvsikkerhet.

NivåerNybegynnerMellomnivåAvansert
EF-testpoeng0-59%60-79%80-100%
Tilsvarer CEFRA1-A2B1-B2C1-C2

Bestill en gratis brosjyre

Se mer informasjon om destinasjoner, priser, startdatoer og de ulike tilbudene.