Historier fra våre internasjonale boardingskoler

Hvordan er skolen? Hør fra tidligere EF Academy elever

Vi får mange spørsmål om hvordan skolen er på EF Academy. Hvordan er vanskelighetsgraden, er det mye lekser, hvordan er lærerne og oppfølgingen?

En boardingskole er hele livsstilen. Det er vennene du får, klubbene og aktivitetene du er med på, men også skolehverdagen. På EF Academy lærer du nye studieteknikker, du lærer å tenke selvstendig, kritisk og kreativt. Vi har samlet svar fra nåværende og tidligere elever om hvordan de synes skolen er på EF Academy i forhold til Norge.

Hva tidligere og nåværende elever sier om skolen:

EF Academy Oxford:

Wiktoria Pudzik:

Personlig har jeg gått på et par forskjellige skoler i løpet av livet, uansett hvilken skole jeg har gått på har det alltid vært en lærer jeg misliker mer eller mindre. Det er en naturlig ting som elev, men for å være ærlig så har jeg ikke en lærer på EF som jeg synes er en dårlig lærer. Du tror sikkert jeg sier det for å gi EF et godt rykte, men tro meg du vil bli overasket over hvor flinke lærerne her faktisk er.

EF Academy Oxford:

Nora Victoria Søby-Arnesen:

Et annet aspekt med EF Academy som jeg synes elever ofte forteller for lite om, er de utrolige lærerne vi har. Vi er veldig heldige som får jobbe, ofte i små grupper, med lærere med lang erfaring innen sine fagfelt, hvor mange har gått på eller jobbet ved gode universiteter og lignende. Takket være lærerne og teamet rundt, har jeg nå oppnådd toppkarakterene og aktivitetene jeg vil trenge for å komme inn på drømmeuniversitetene mine. Universitetsrådgivningen har vært en stor hjelp for meg. Samtidig gjør lærerne timene interessante, og jeg har fått igjen interessen for flere fag jeg pleide å elske. Skole blir for de fleste ikke noe man må, men noe man trives med og ønsker å gjøre.

EF Academy New York, nå jus-elev ved UiB:

Wilma Hiller:

Lærerne og undervisningsopplegget på EF Academy er noe av det jeg tror jeg har hatt mest utbytte av fra utvekslingsåret mitt. Jeg opplevde at de lærerne jeg hadde virkelig var engasjert i faget sitt. De hadde mye kunnskap og en iver etter å dele denne. IB-linjen er lagt opp slik at man har ganske mye å gjøre til enhver tid. Dette gjorde at jeg raskt lærte hvordan jeg skulle prioritere tid mellom skole, trening og fritid. På universitetet har vi nå i veldig stor grad mer ansvar over hverdagen vår enn vi hadde på videregående. Jeg føler at utvekslingsåret mitt har gitt meg et fortrinn ved at jeg er vant til å måtte strukturere hverdagen min selvstendig.

Videre så opplevde jeg at det vi lærte i fagene ofte ble knyttet til dagsaktuelle problemstillinger og omveltninger i samfunnet. Vi vekslet mellom vanlig undervisning og en mer praktisk tilnærming der vi blant annet jobbet med case-oppgaver, gruppeoppgaver og presentasjoner. Vi har i dag på jussen i Bergen en ganske lignende tilnærming til læring. Jeg vil på bakgrunn av dette mene at EF Academy i stor grad forberedte meg til studiene. Det var mye selvstendig jobbing på EF Academy også, men det vil det naturligvis også være på studier knyttet til lesing før eksamen osv.

Ved å gå på skole i New York ble jeg også markant bedre i engelsk enn jeg var, noe som allerede har kommet utrolig godt med senere. På studiet leser vi en rekke dommer fra internasjonale domstoler som er utformet på formell akademisk engelsk, noe som kan være veldig vanskelig å forstå. Jeg føler derfor at det at jeg har jobbet med akademisk og formell engelsk har gitt meg et stort fortrinn på dette området. På jussen har vi ikke så veldig mye lærebøker på engelsk, men jeg vet at veldig mange andre studier benytter seg av pensumlitteratur på engelsk. Det å ha et godt engelsk ordforråd og kunne forstå fagbegreper på engelsk vil dermed være viktig uansett hvilket studium man ender opp med. Dette er noe EF Academy vil forberede deg på.

EF Academy Oxford, nå elev ved Berkeley, University of California:

Peter Grinde:

IB-programmet utfordret meg til å finne interesse innenfor flere felt, som jeg videre har valgt å utforske.

Året jeg tok IB i Oxford forberedte meg til å tenke kritisk om hvordan jeg tilegner meg kunnskap. Det er en god egenskap som er viktig ved forberedelse til universitetet. Det er EF Academy som har vært døråpneren for videre studier i utlandet for meg.

EF Academy Oxford:

Emma Løvaas: 

Jeg har et veldig nært bånd til lærerne mine. Jeg liker alle sammer fordi de ser hver elev og gir mye oppmerksomhet til hver enkelte.

Måten å studere på var veldig ny for meg. Det er mye lekser og det er et intenst program – så du må være forberedt på å legge inn arbeid. I tillegg burde du være forberedt på å endre studiemetoder. For eksempel, i Norge gjorde jeg aldri leksene mine. Dersom du ikke gjør leksene dine her vil læreren med en gang være på deg og følge opp.

Når du drar til EF Academy burde du forvente at livet ditt endrer seg – nå har jeg gått 1 år med IB og det går veldig bra.

EF Academy New York:

Sophie Spandow:

Skolen var annerledes enn i Norge. Sophie valgte IB-linjen i to år, noe som var spennende, lærerikt og motiverende. Hun gikk fra å være halvveis skolelei i Norge til å synes skolen var kjempegøy i New York. Mye av grunnen var den gode oppfølgingen og hjelpen med studieteknikker som har hatt stor påvirkningskraft på Sophie nå når hun studerer.

EF Academy Oxford:

Hanna Klakegg:

Det var absolutt en overgang fra norsk skole til IB-linjen. IB, International Baccalaureate, er en veldig annerledes linje som utfordrer deg til å utvikle ferdighetene dine på alle nivåer. Programmet består av seks ulike fag, som gjør at du kan gå mer i dybden på disse fagene du har en interesse for. Dette er noe som egentlig gjøres på universitetet, men IB ønsker å forberede elever så godt som mulig til akkurat dette. Jeg likte veldig godt denne måten da man presterer mye bedre i fag man har interesse for. I tillegg til dette så vil hvert enkelt fag introdusere hva det innebærer å studere det. For eksempel businessfaget på IB vil være veldig likt som ditt første år som business-student på universitetet.

Du vil også bli godt rustet hvis planen er å studere videre i utlandet. Vi nordmenn er generelt gode i engelsk, men den akademiske siden av språket noe helt annet enn det vi lærer av engelsk på norske skoler.

I ettertid har jeg fått mange spørsmål om jeg har blitt noe bedre i engelsk. Dette er noe jeg føler at jeg absolutt har, men kanskje ikke slik de som spør mener. Det sosiale og hverdagslige språket er noe vi har lært fra vi var små i Norge. Det har absolutt vært enkelte hverdagslige og sosiale ord som jeg har innflettet inn i ordforrådet mitt som jeg ikke visste om. Jeg mener at jeg har blitt bedre i engelsk når det kommer til det faglige. Jeg kan nå forklare hvordan celler deler seg, økonomien i Kina vokser og analysere hvordan McDonalds markedsfører produktene sine, på engelsk. Fagbegreper innenfor seks ulike områder og fag er nå noe jeg føler meg trygg på. Med andre ord så har jeg utviklet en helt ny side av ordforrådet mitt på engelsk.

EF Academy Oxford:

Mathilde:

Lærerne: Alle er ekstremt gode på å følge deg opp og man får alltid et raskt svar og hjelp til det man trenger. Hvis man sliter med noe setter lærerne alltid av tid til å finne ut løsninger som kan hjelpe. For eksempel ekstraundervisninger i lunsjen eller etter skoletid etc. Alle er veldig hyggelige og sjeldent man møter en lærer i gangen som ikke sier hei eller ikke kan navnet ditt. Definitivt mer personlig forhold til lærerne her enn i Norge, noe som er hyggelig.

Fagene: Definitivt høyere krav og mer selvstendig arbeid, men dette venner man seg overraskende fort til. Man lærer ekstremt mye og lærerne er veldig flinke til å gjøre pensum og timene interessante. Mitt favorittfag er økonomi hvor jeg føler at jeg lærer noe jeg vil få bruk for i fremtiden. Læreren gjør faget veldig interessant og man får fort en god forståelse av hvordan ting henger sammen. Man jobber også mye med å bruke økonomiske teorier i praksis – veldig spennende!

EF Academy New York:

Katja Joris Knudsen:

Jeg følte at det norske skolesystemet ikke passet helt for meg. Ved å velge IB kunne jeg prøve fag i forskjellige områder som var bra for meg som ikke var helt sikker på hva jeg ønsket å studere eller jobbe med senere. Det var også en fordel at universitetene hadde egne kvoter for IB-studenter så jeg ville få et fortrinn til å velge mellom universiteter.

EF Academy Oxford:

Emma Sofie Haga:

Det beste med å gå på EF Academy er lærerne. Lærerne er virkelig fra en annen klasse. De ønsker at vi elevene skal yte vårt beste når det kommer til skolen og de jobber målbevisst mot dette. Etter skolen tilbyr de ulike ekstratimer der man kan få hjelp med det man sliter med i de forskjellige fagene eller kan spørre spørsmål. Vi får utfyllende tilbakemeldinger både på lekser og på prøver der de forteller hvordan man ligger an i et fag samt hva man kan jobbe med for å gjøre ting bedre. Flere av lærerne er også tilgjengelig på mail etter skolen, så hvis man har spørsmål når det kommer til lekser eller annet skolearbeid, så kan man stille de selv om skoledagen er over.

EF Academy Torbay:

Magda Ahmed:

Lærerne som jobber på skolen er kjempesøte, de tar vare på deg og passer på at du har det bra hele tiden. Man føler seg godt ivaretatt på skolen og det er veldig deilig å kjenne på dersom noe skjer.

Det å dra på EF Academy er en unik mulighet til å utfordre deg selv og bli selvstendig. Du møter fantastiske lærere, opparbeider deg nye studieteknikker og er med andre elever som ønsker å gjøre en forskjell. Vi skaper fremtidens globale ledere, ønsker du å være en del av det?

 

Ønsker du å vite mer om EF Academy? Book en veiledning her

Del denne artikkelen