Start ditt studieår i november eller januar, start din reise idag!
Volunteer Experiences
Volunteer Experiences

Volunteer Experiences

Forbedre dine språkferdigheter og gi din CV verdifull erfaring ved å jobbe frivillig i et internasjonalt miljø i løpet av ditt språkstudie

Forbedre dine språkferdigheter og gi din CV verdifull erfaring ved å jobbe frivillig i et internasjonalt miljø i løpet av ditt språkstudie. Mens du studerer ved din EF-skole, vil du bli bedre i språket ved å arbeide frivillig i en lokal organisasjon. Tilgjengelig på alle EF skoler i USA, Canada (foruten Vancouver) og Costa Rica.

EF Learning Guarantee
EF's Læringsgaranti
Vår læringsgaranti betyr at du vil ha en progresjon på et kursnivå hver sjette uke - hvis ikke studerer du gratis til du kommer deg dit.