Start ditt studieår i november eller januar, start din reise idag!
EF Advanced Diploma in English for International Affairs
EF Advanced Diploma in English for International Affairs

EF Advanced Diploma in English for International Affairs

Programmet fokuserer på globale temaer som humanitært arbeid, internasjonalt fredssamarbeid, global økonomi og miljø.

Oppgaven med å løse globale utfordringer krever kommunikasjon mellom kulturer og landegrenser. Programmet fokuserer på globale temaer som humanitært arbeid, internasjonalt fredssamarbeid, global økonomi og miljø. Tilbys i: New York og Oxford

EF Learning Guarantee
EF's Læringsgaranti
Vår læringsgaranti betyr at du vil ha en progresjon på et kursnivå hver sjette uke - hvis ikke studerer du gratis til du kommer deg dit.