Historier fra våre internasjonale boardingskoler

Hva er fordelene ved å gå på en IB skole?

Er du usikker på hvilken skole og hvilken linje du bør velge på videregående? Her har du 6 grunner til hvorfor du bør velge å gå på en internasjonal IB skole, fremfor å velge studiespesialisering i Norge.

Global anerkjennelse

IB er et internasjonalt program som benyttes på tusenvis av skoler verden over. Når du tar diplomet får du ikke bare opplæring i teoretisk pensum, men du utvikler også evnen til kritisk refleksjon – en viktig egenskap i dagens samfunn. Siden IB tilbys i over 100 land, gjør det at majoriteten av alle universiteter er kjent med det, til forskjell fra det norske pensumet som er lite kjent. Det er også mange universiteter som foretrekker IB og du kan bli prioritert fremfor andre søkere.

Forbedre engelsken

IB undervises på engelsk og man blir dermed flytende i språket – både muntlig og skriftlig på et høyt akademisk nivå. Det å kunne faglige begreper på engelsk er en stor fordel når man skal bygge videre på utdannelsen sin.

Små klasser

IB-klasser er under halvparten så store som klassene i den norske skolen. Med små klasser er det lettere å engasjere seg i timen og man føler seg sett. Man danner fort et godt forhold til klassekameratene sine og det er enklere å samarbeide. Små klasser resulterer også i at læreren kjenner deg bedre og kan tilrettelegge timen etter hvordan enkeltindividet lærer best.

Gode rutiner

IB-linjen krever gode rutiner og egeninnsats. Dette er noe elevene lærer på EF Academy. De lærer hvordan de skal balansere forholdet mellom skolearbeid og fritid, hvordan de skal håndtere innleveringsfrister, samt hvilke studieteknikker som hjelper dem med dette. Disse vanene er en kunst og noe elevene tar med seg til videre studier og senere til arbeidslivet.

Frihet til å bestemme over egen utdanning

Elevene setter sammen sin egen fagplan ved å kombinere «higher level»-fag og «standard level»-fag. Man kan altså fordype seg i de fagene man trives best med. Erfaring tilsier at elevene blir mer motivert når de kan jobbe med fag de interesserer seg for og som de har valgt selv.

Bli akseptert på gode universiteter

Elever som tar IB diplomet på EF Academy har tilgang på mange gode muligheter. De får grundig universitetsveiledning der de kartlegger interesser, ambisjonsnivå, finner gode universiteter for eleven, samt at de får hjelp med søknader og intervjuprosesser. Elevene som fullfører med gode karaterer kan også bli tilbudt scholarship til toppuniversiteter verden over. Mange elever ved EF Academy har også kommet inn på de høyest rangerte universitetene i Norge som NTNU, NHH, UiO, UiB og UiT.

Lyst til å vite mer om våre IB skoler? Bestill en gratis brosjyre

Del denne artikkelen