Historier fra våre internasjonale boardingskoler

Internasjonal skolegang har aldri vært viktigere

 

Se for deg: Du får to alternativer for hvordan verden skulle takle pandemien, og du skal stemme på den du er enig i.

Alternativ 1

Regjeringer over hele verden ber forskerne gi råd om hvordan man best kan håndtere pandemien. Hvert land har sine egne løsninger, med varierende resultater.

Alternativ 2

Flere multinasjonale vitenskapelige team jobber fra begynnelsen for å takle pandemikrisen. Teammedlemmer jobber sammen ved globalt samarbeid og problemløsning. Hvert lands regjering har et multinasjonalt team som gir råd fra et globalt perspektiv.

Hvilket alternativ foretrekker du?

Generelt tror jeg verden har valgt alternativ 1. På en global skala har resultatene i beste fall vært suboptimale.

Alternativ 2 var et naturfagsprosjekt på IB- linjen, EF Academy Oxford. Studentene samlet tverrfaglig kunnskap, interkulturell forståelse og en høyt utviklet følelse av globalt ansvar.

En slik kontrast mellom alternativene vekker et åpenbart spørsmål. Hvis hvert lands forskere og statsråder alle hadde gått på internasjonale skoler, ville vår nåværende globale krise blitt håndtert bedre?

Jeg tror det. Å leve og lære med mennesker fra andre land gir et unikt verdensbilde. Når vi og vårt verdensmiljø står overfor økende trusler, har internasjonale internatskoler en stor rolle å spille for å forme de fantastiske menneskene som sammen vil finne morgendagens globale løsninger.

For min del er det et privilegium å lære av disse unge menneskene fra hele verden hvordan man kan tenke globalt.

 

Dr. Paul Ellis

Rektor, EF Academy Oxford

Ønsker du å gjøre en forskjell? Book en veiledning her

Del denne artikkelen