Historier fra våre internasjonale boardingskoler

Hvordan mitt utvekslingsår formet mine fremtidsplaner

Mitt navn er Wilma og jeg er tidligere elev ved EF Academy i New York. Jeg var i New York i skoleåret 2018/2019 som utvekslingselev og tok IBY1. Utvekslingsåret besto av en rekke nye utfordringer og nye opplevelser. Disse har jeg lært mye av og hatt stor nytte og glede av i senere tid. Jeg fikk mange gode venner jeg fortsatt har kontakt med den dag i dag. Jeg hadde et stort læringsutbytte av undervisningen samt det å bo på internat med elever fra over hele verden. I dag, er jeg inne i mitt første semester på en femårig master i juss ved Universitetet i Bergen. Jeg ser tilbake på tiden i New York som en tid med mange gode minner. Det er ikke tvilsomt at året mitt formet meg og mine fremtidsplaner i stor grad.

Elever fra hele verden

Det å få et innblikk i ulike kulturer og møte mennesker fra forskjellige verdensdeler var en stor del av opplevelsen min i utvekslingsåret. I New York bodde jeg på et tremannsrom med to jenter, en fra Vietnam og en fra Brazil. Vi kom dermed fra svært ulike kulturer. Det var en utrolig spennende opplevelse å lære mer om deres kulturer samt å lære dem aspekter ved norsk kultur. På EF Academy i New York hadde vi elever fra utrolig mange forskjellige land. Dette ga opphav til mange interessante diskusjoner og samtaler om kulturforskjeller, politikk og samfunnsproblemer. Oppholdet mitt i New York ga meg derfor mye innsikt i aspekter ved ulike kulturer. Samtidig som det ga innsikt i hvordan politiske problemer oppleves fra ”innsiden”. Både fra innbyggere i land som ikke er like demokratisk utformede som Norge eller land som opplever politiske, økonomiske eller sosiale utfordringer.

I flere fag som blant annet historie og økonomi ble det fremmet mange interessante meninger i diverse diskusjoner. Jeg tror dette er mye av grunnen til at jeg i dag er veldig interessert i menneskerettigheter og i internasjonal rett. Det å ha kunnskap om forhold i andre land har gjort meg mer engasjert i hvordan samfunnsutfordringer kan løses på den internasjonale arenaen.

Undervisning

Lærerne og undervisningsopplegget på EF Academy er noe av det jeg tror jeg har hatt mest utbytte av fra utvekslingsåret mitt. Jeg opplevde at de lærerne jeg hadde virkelig var engasjert i faget sitt. De hadde mye kunnskap og en iver etter å dele denne. IB-linjen er lagt opp slik at man har ganske mye å gjøre til enhver tid. Dette gjorde at jeg raskt lærte hvordan jeg skulle prioritere tid mellom skole, trening og fritid. På universitetet har vi nå i veldig stor grad mer ansvar over hverdagen vår enn vi hadde på videregående. Jeg føler at utvekslingsåret mitt har gitt meg et fortrinn ved at jeg er vant til å måtte strukturere hverdagen min selvstendig.

Videre så opplevde jeg at det vi lærte i fagene ofte ble knyttet til dagsaktuelle problemstillinger og omveltninger i samfunnet. Vi vekslet mellom vanlig undervisning og en mer praktisk tilnærming der vi blant annet jobbet med case-oppgaver, gruppeoppgaver og presentasjoner. Vi har i dag på jussen i Bergen en ganske lignende tilnærming til læring. Jeg vil på bakgrunn av dette mene at EF Academy i stor grad forberedte meg til studiene. Det var mye selvstendig jobbing på EF Academy også, men det vil det naturligvis også være på studier knyttet til lesing før eksamen osv.

Ved å gå på skole i New York ble jeg også markant bedre i engelsk enn jeg var, noe som allerede har kommet utrolig godt med senere. På studiet leser vi en rekke dommer fra internasjonale domstoler som er utformet på formell akademisk engelsk, noe som kan være veldig vanskelig å forstå. Jeg føler derfor at det at jeg har jobbet med akademisk og formell engelsk har gitt meg et stort fortrinn på dette området. På jussen har vi ikke så veldig mye lærebøker på engelsk, men jeg vet at veldig mange andre studier benytter seg av pensumlitteratur på engelsk. Det å ha et godt engelsk ordforråd og kunne forstå fagbegreper på engelsk vil dermed være viktig uansett hvilket studium man ender opp med. Dette er noe EF Academy vil forberede deg på.

Rådgivning

Et annet viktig aspekt ved EF Academy er hvor gode skolen er til å gi veiledning og råd til elever om universitetsvalg og yrkesvalg. Alle har en ”counselor” som man kan oppsøke og få tips og råd om søknadsprosessen til ulike universiteter. Samt, snakke med for å utforske hvilket utdanningsområde som hadde passet deg. Jeg har aldri vært sikker på hva det var jeg ønsket å studere. Det at jeg fikk øynene opp for juss tror jeg mye skyldes de tipsene jeg fikk fra rådgiveren min. De hjalp meg basert på mine faglige interesser og andre interesser forøvrig. Dersom man også ønsker å studere i utlandet og spesielt i USA så har rådgiverne mye kompetanse. De kan alt om den omfattende søknadsprosessen, informasjon jeg opplever at man ikke har like tilgjengelig på norsk skole.

Opplevelser

Nå har jeg vært inne på mye av det akademiske. Det er også viktig å nevne at opplevelsene jeg hadde i løpet av året er en stor del av de gode minnene jeg tar med meg fra EF Academy. Skolen arrangerte jevnlig utflukter til Manhattan og til området rundt skolen. Vi fikk også muligheten til å oppleve deler av upstate New York som jeg sannsynligvis ellers aldri hadde sett. Manhattan er cirka 45 minutter unna skolen med tog. Jeg og vennene mine dro derfor ofte inn for å se ulike deler av byen. New York har virkelig noe å by på for alle og enhver. Noen av mine beste minner er festivalen Governors Ball som vi var på i Juni, turen vi hadde til Six Flags, Julemarkeder og Jul på Rockefeller Center samt det å dra ut å spise på ulike restauranter og dra på shopping.

Jeg fikk mange venner som jeg fortsatt har kontakt med i dag, både fra Norge og fra utlandet. Jeg opplevde at det var veldig lett å bli kjent med folk når alle samlet bor på skolen. Vi tilbrakte mange kvelder der vi leste skole sammen eller gjorde noe sosialt i oppholdsrommene på skolen. Jeg sitter igjen med så utrolig mange gode minner. Jeg har også fått et utrolig sterkt faglig utbytte fra året mitt. Jeg vil virkelig anbefale alle som har mulighet til å gjøre det samme som meg. Det er et år man vokser mye på! Hvor man blir eksponert for mange nye impulser og utfordringer, men også et år man definitivt kommer til å lengte tilbake til.

Vil du vite mer om EF Academy? Book en veiledning her

Del denne artikkelen