Anførselstegn

Bruk anførselstegn (quotation marks) når du siterer noe nøyaktig. Når du omformulerer noe som noen sa til deg, trenger du ikke bruke anførselstegn.

Eksempler
  • "I'm going to the store now," she said.
  • Harry told me, "Don't forget your soccer jersey."
  • Harry told me not to forget my soccer jersey.

Når du siterer andre innenfor et sitat, må du bruke både enkelt og dobbelt anførselstegn, for å kunne separere de to forskjellige sitatene.

Eksempel

'I haven't spoken to Peter for months,' Dianne said.'The last time I spoke to him he said, "I'm going to Bahrain and won't be back for about three years", I've heard nothing since then'.

Du kan se enkle eller doble anførselstegn som brukes til å markere idiomatiske- eller ukjente uttrykk.

Eksempler
  • I've always thought that he was very annoying, a bit of a 'pain in the neck.'
  • I'm not sure what you mean by "custodial care", but I'm sure you will explain it to me.

Vi kan bruke både enkle og doble anførselstegn til spesifikke formål i bibliografiske referanser eller når vi siterer kilder i akademisk skrift. Det finnes flere forskjellige måter å organisere bibliografier på, som angir standardformater. De fleste organisasjonene og akademiske institusjonene vil foretrekke enten den ene eller den andre, eller de kan også ha en egen stil.

Eksempel
  • "The Migration Flight of the Lesser Tweazle", by Jeremey Adams, The Bird Spotter Magazine, July 2009.