Engelsk Grammatikk

Har du spørsmål om hvordan vi bruker semikolon på engelsk, eller om hvordan vi plasserer adverb i setningen? I dette tilfellet er du på rett sted. Disse sidene er en veiledning som inneholder de grammatiske reglene om hvordan engelsk skal brukes. Hver regel er forklart på en forståelig måte med flere eksempler, og hvor nødvendig, med moteksempler. De grammatiske reglene dekket av denne veiledningen er kategorisert nedenfor. Engelsk grammatikk er ikke alltid lett forståelig, men denne guiden vil hjelpe deg med å huske reglene om hvordan engelsk skal brukes. På denne måten vil du kunne bruke språket med tillitt i både skrift og tale.

Substantiv

Substantiv er personer, steder eller gjenstander, og de nevner det vi snakker om. Ordene cat, Jack, rock, Africa og it er eksempler på substantiv.

Adjektiv

Adjektiv modifiserer eller beskriver substantiv. Ordene tall, beautiful, irresponsible og boring er eksempler på adjektiv.

Adverb

Adverb modifiserer adjektiv, verb eller andre adverb. De forteller oss hvordan, når og hvor noe skjedde. De uttrykker kvantitet, intensitet, frekvens eller meninger.

 

Determinativer

Artikler, kvantorer og andre determinativer modifiserer substantiv. På denne måten ligner de på adjektiv. Determinativer hjelper oss med å forklare hva vi snakker om.

Verb og Tempus

Verb er handlingsord. De forteller oss hva som skjer, og hvor (fortiden, nåtiden eller framtiden). De kan også uttrykke muligheter og betingelser.

Tale

Når vi gjengir det noen sa, kan vi sitere personen direkte eller indirekte. Reglene om indirekte tale er en viktig del av grammatikken.

 

Tegnsetting

Tegnsetting er ikke en del av muntlig engelsk, men er en veldig viktig del av skriftspråket.

Relativsetninger

Vi bruker relativsetninger på engelsk til å lage mer nøyaktige og komplekse setninger.

Grammatikktest

Test dine engelske grammatikk kunnskaper innenfor en sammenheng. Både lese- og lytteforståelse er inkludert.