Blandet Kondisjonalis (Mixed Conditional)

De to setningsdelene kan av og til henvise til forskjellige tidspunkt, og den resterende setningen er en "mixed conditional" setning. Det finnes to forskjellige blandet kondisjonalis setningstyper.

Nåtidig resultat av en fortidig tilstand

Form

Når det gjelder blandet kondisjonalis av denne typen, bruker vi preteritum perfektum (past perfect) i 'if' bisetningen, og presens kondisjonalis (present conditional) i hovedsetningen.

If clause (betingelse) Hovedsetning (resultat)
If + preteritum perfektum presens kondisjonalis
If this thing had happened that thing would happen.

Som i alle kondisjonale setninger, er bisetningenes rekkefølge ikke fast her heller. Du kan omorganisere pronomena og justere tegnsetningen når du endrer rekkefølgen, men betydningen forblir det samme.

Eksempler
 • If I had worked harder at school, I would have a better job now.
 • I would have a better job now if I had worked harder at school.
 • If we had looked at the map we wouldn't be lost.
 • We wouldn't be lost if we had looked at the map.
 • If you had caught that plane you would be dead now.
 • You would be dead now if you had caught that plane.
Funksjon

Blandet kondisjonalis av denne typen henviser til en uvirkelig fortidig tilstand og dens sannsynlig nåtidig resultat. Disse setningene uttrykker en situasjon som står i motsetning til virkeligheten, både i fortiden og i nåtiden. Når det gjelder sånne setninger, er tidspunktet i "if" bisetningen fortiden, og i hovedsetningen nåtiden.

Eksempler
 • If I had studied I would have my driving license. (but I didn't study and now I don't have my license)
 • I would be a millionaire now if I had taken that job. (but I didn't take the job and I'm not a millionaire)
 • If you had spent all your money, you wouldn't buy this jacket. (but you didn't spend all your money and now you can buy this jacket)

I blandet kondisjonalis setninger av denne typen, kan du bruke modale verb i hovedsetningen i stedet for would. På den måten uttrykker du en viss grad av sikkerhet, tillatelse, eller en anbefaling om utfallet.

Eksempler
 • If you had crashed the car, you might be in trouble.
 • I could be a millionaire now if I had invested in ABC Plumbing.
 • If I had learned to ski, I might be on the slopes right now.

Fortidig resultat av en kontinuerlig tilstand

Form

Når det gjelder blandet kondisjonalis av denne typen, bruker vi preteritum (simple past) i "if" bisetningen, og perfektum kondisjonalis (perfect conditional) i hovedsetningen.

If clause (betingelse) Hovedsetning (resultat)
If + preteritum perfektum kondisjonalis
If this thing happened that thing would have happened.

Som i alle kondisjonale setninger, er bisetningenes rekkefølge ikke fast her heller. Du kan omorganisere pronomena og justere tegnsetningen når du endrer rekkefølgen, men betydningen forblir det samme.

Eksempler
 • If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up.
 • I would have picked it up if I wasn't afraid of spiders.
 • If we didn't trust him we would have sacked him months ago.
 • We would have sacked him months ago if we didn't trust him.
 • If I wasn't in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.
 • I would have been happy to help you if I wasn't in the middle of another meeting.
Funksjon

Blandet kondisjonalis setninger av denne typen henviser til en uvirkelig nåtidig situasjon og dens sannsynlig (men uvirkelig) fortidig resultat. Når det gjelder sånne setninger, er tidspunktet i "if" bisetningen nå eller alltid, og i hovedsetningen før nå. For eksempel, "If I wasn't afraid of spiders" står i motsetning til den nåtidige virkeligheten. Jeg er redd for edderkopper. "I would have picked it up" står i motsetning til den fortidige virkeligheten. Jeg plukket den ikke opp.

Eksempler
 • If she wasn't afraid of flying she wouldn't have travelled by boat.
 • I'd have been able to translate the letter if my Italian was better.
 • If I was a good cook, I'd have invited them to lunch.
 • If the elephant wasn't in love with the mouse, she'd have trodden on him by now.