Å bruke "each" og "every"

Each er en måte å se medlemmene av en gruppe som enkeltpersoner på, mens every er en måte å se gruppen som en rekke av medlemmer på. Disse distributive pronomen kan bare brukes med tellbare substantiv. De brukes vanligvis med substantiv i entall, og de plasseres foran substantivet. I mange tilfeller er de utskiftbare.

Eksempler
 • Each child received a present.
 • Every child received a present.
 • I gave each plant some water.
 • I gave every plant some water.

Each kan også brukes med substantiv og pronomener i flertall, men i det tilfellet må det etterfølges av 'of'. Every kan ikke brukes med substantiv i flertall.

Eksempler
 • Each of the children received a present.
 • I gave each of the plants some water.
 • He told each of us our jobs.
 • I gave each of them a kiss.

Every kan uttrykke ulike punkter innenfor en rekke, spesielt med tidsuttrykk. Each fungerer på samme måte, men er mindre vanlig.

Eksempler
 • Every morning John goes jogging.
 • This magazine is published every week.
 • I have my coffee here every day.
 • I go visit my mother each week.
 • Each Monday, he buys a kilo of apples.