Å danne possessivet

Possessivformen brukes med substantiv som henviser til mennesker, grupper av mennesker, land og dyr. Den uttrykker et tilhørighetsforhold mellom én ting og en annen. For å danne possessivet, legg til apostrof + s til substantivet. Når substantivet er i flertall, eller når det allerede slutter i s, bare legg til en apostrof etter s.

Eksempler
 • the car of John = John's car
 • the room of the girls = the girls' room
 • clothes for men = men's clothes
 • the boat of the sailors = the sailors' boat

For navn som slutter i s, kan du enten legge til en apostrof + s, eller bare en apostrof. Den første varianten er mer vanlig. For å uttale et navns possessiv, legg til lyden /z/ på slutten av navnet.

Eksempler
 • Thomas's book (or Thomas' book)
 • James's shop (or James' shop)
 • the Smiths's house (or the Smiths' house)
Possessivets funksjoner

'Tilhørighet til' eller 'eierskap' er det vanligste forholdet som possessivet uttrykker.

Eksempler
 • John owns a car. = It is John's car.
 • America has some gold reserves. = They are America's gold reserves.

Possessivet kan også uttrykke hvor noen jobber, studerer eller tilbringer tid.

Eksempler
 • John goes to this school. = This is John's school.
 • John sleeps in this room. = This is John's room.

Possessivet kan uttrykke et forhold mellom mennesker.

Eksempler
 • John's mother is running late.
 • Mrs Brown's colleague will not be coming to the meeting.

Possessivet kan uttrykke immaterielle ting også.

Eksempler
 • John's patience is running out.
 • The politician's hypocrisy was deeply shocking.
Faste uttrykk

Det finnes også noen faste uttrykk hvor man bruker possessivformen.

Eksempler med tid
 • a day's work
 • a month's pay
 • today's newspaper
 • in a year's time
Andre eksempler
 • For God's sake! (= utrop av irritasjon)
 • a stone's throw away (= veldig nært)
 • at death's door (= veldig syk)
 • in my mind's eye (= i fantasien min)

Possessivet kan også brukes for å henvise til butikker, restauranter, kirker og høyskoler, ved å bruke navnet eller stillingen til eieren.

Eksempler
 • Shall we go to Luigi's for lunch?
 • I've got an appointment at the dentist's at eleven o'clock.
 • Is Saint Mary's an all-girls school?