Indirekte tale: håp, hensikt og løfter

Å gjengi håp, hensikt og løfter

Når vi gjengir et håp, en hensikt eller et løfte, bruker vi et passende verb etterfulgt av en 'that' bisetning, som inneholder enten 'would', eller en bisetning med 'to' infinitiv. Verb som brukes på denne måten er: hope, promise, threaten, guarantee og swear. Husk at ordet 'that' er valgfritt når vi bruker en 'to' infinitiv, som du kan se i det første eksempelet nedenfor.

Eksempler
Direkte tale Indirekte tale
"I'll pay you the money tomorrow," he said. He promised to pay me the money the next day. OR
He promised that he would pay me the money the next day. OR
He promised he would pay me the money the next day.
"I'll be back by lunchtime," he said. He promised to be back by lunchtime. OR
He promised that he would be back by lunchtime.
"We should arrive in London before nightfall," they said. They hoped to arrive in London before nightfall. OR
They hoped they would arrive in London before nightfall.
"Give me the keys to the safe or I'll shoot you!" he shouted. He threatened to shoot me if I didn't give him the keys to the safe. OR
He threatened that he would shoot me if I didn't give him the keys to the safe.
"I will not tell anyone your secret" he said. He swore that he would not tell anyone my secret. OR
He swore not to tell anyone my secret.