Tallord på engelsk

Grunntall (one, two, three, etc.) er adjektiv som henviser til kvantitet, og ordenstall (first, second, third, etc.) henviser til distribusjon.

Tall Grunntall Ordenstall
1 one first
2 two second
3 three third
4 four fourth
5 five fifth
6 six sixth
7 seven seventh
8 eight eighth
9 nine ninth
10 ten tenth
11 eleven eleventh
12 twelve twelfth
13 thirteen thirteenth
14 fourteen fourteenth
15 fifteen fifteenth
16 sixteen sixteenth
17 seventeen seventeenth
18 eighteen eighteenth
19 nineteen nineteenth
20 twenty twentieth
21 twenty-one twenty-first
22 twenty-two twenty-second
23 twenty-three twenty-third
24 twenty-four twenty-fourth
25 twenty-five twenty-fifth
26 twenty-six twenty-sixth
27 twenty-seven twenty-seventh
28 twenty-eight twenty-eighth
29 twenty-nine twenty-ninth
30 thirty thirtieth
31 thirty-one thirty-first
40 forty fortieth
50 fifty fiftieth
60 sixty sixtieth
70 seventy seventieth
80 eighty eightieth
90 ninety ninetieth
100 one hundred hundredth
500 five hundred five hundredth
1,000 one thousand thousandth
1,500 one thousand five hundred, or fifteen hundred one thousand five hundredth
100,000 one hundred thousand hundred thousandth
1,000,000 one million millionth
Eksempler
  • There are twenty-five people in the room.
  • He was the fourteenth person to win the award.
  • Six hundred thousand people were left homeless after the earthquake.
  • I must have asked you twenty times to be quiet.
  • He went to Israel for the third time this year.

Å lese desimaler

Les desimaler høyt på engelsk ved å uttale desimalkommaet som "point", og så les hvert siffer individuelt. Penger leses ikke på denne måten.

Skriftlig Muntlig
0.5 point five
0.25 point two five

0.73

point seven three

0.05

point zero five

0.6529

point six five two nine

2.95

two point nine five

Å lese brøker

Les brøker ved å bruke grunntallet for dividenden og ordenstallet for divisoren. Ordenstallet må være i flertall hvis dividenden er høyere enn 1. Dette gjelder alle tall bortsett fra tallet 2, som må uttales "half" når det er dividenden, og "halves" hvis det finnes mer enn én.

Skriftlig Muntlig
1/3 one third
3/4 three fourths
5/6 five sixths
1/2 one half
3/2 three halves

Å uttale prosentdeler

Prosentdeler er lett å lese høyt på engelsk. Si tallet og så legg til ordet "percent".

Skriftlig Muntlig
5% five percent
25% twenty-five percent
36.25% thirty-six point two five percent
100% one hundred percent
400% four hundred percent

Å lese pengesummer

For å lese pengesummer, si hele tallet først, og så legg til valutanavnet. Hvis det finnes en desimal, fortsett med desimalen uttalt som et helt nummer. Hvis valutaen har et eget navn for mynter, legg til det ordet på slutten. Husk at vanlige desimaler uttales ikke på denne måten. Disse reglene gjelder bare valuta.

Skriftlig Muntlig
25$ twenty-five dollars
52€ fifty-two euros
140₤ one hundred and forty pounds
$43.25 forty-three dollars and twenty-five cents (shortened to "forty-three twenty-five" in everyday speech)
€12.66 twelve euros sixty-six
₤10.50 ten pounds fifty

Å uttale mål

Les tallet, etterfulgt av målenheten, som er ofte forkortet i skriftlig form.

Skriftlig Muntlig
60m sixty meters
25km/h twenty-five kilometers per hour
11ft eleven feet
2L two liters
3tbsp three tablespoons
1tsp one teaspoon

Å uttale årstall

Å lese årtsall på engelsk er ganske komplisert. Generelt sett, når året er et firesiffret nummer, må man lese de første to sifrene som et helt nummer, og de siste to sifrene som et annet helt nummer. Denne regelen har et par unntak. Årstall som er innenfor de første 100 årene av ett nytt årtusen kan leses som hele tall, selv om de har fire siffer, eller de kan også leses som to tosifrede tall. Årtusen leses alltid som hele tall, ellers burde de være vanskelig å uttale. Nye århundrer leses som hele hundretall. Vi bruker ikke ordet "thousand", i hvert fall ikke for å lese de siste 1000 år.

Årstall som har bare tre siffer kan leses som et tresifret nummer, eller som et ensifret tall etterfulgt av et tosifret tall. Årstall som er et tosifret nummer leses som et helt tall. Du kan sette ordene "the year" foran hvert årstall, for å være tydeligere. Dette er vanlig med to- og tresifrede årstall. Årstall fra før året 0 er etterfulgt av BC, uttalt som to bokstaver i alfabetet.

Det er interessant at disse reglene gjelder gateadresser også.

Skriftlig Muntlig
2014 twenty fourteen or two thousand fourteen
2008 two thousand eight
2000 two thousand
1944 nineteen forty-four
1908 nineteen o eight
1900 nineteen hundred
1600 sixteen hundred
1256 twelve fifty-six
1006 ten o six
866 eight hundred sixty-six or eight sixty-six
25 twenty-five
3000 BC three thousand BC
3250 BC thirty two fifty BC

Å uttale 0

Det finnes flere måter å uttale tallet 0 på, i forskjellige kontekster. Dessverre varierer bruken i forskjellige engelsktalende land. Disse uttalelsene gjelder for Amerikansk Engelsk.

Uttalelse Bruk
zero Brukt når man leser sifret for seg selv, eller når man leser desimaler, prosentdeler, og telefonnummer, og i noen faste uttrykk.
o (som bokstaven) Brukt for å lese årstall, adresser, tid og temperatur.
nil Brukt når man snakker om sportsresultater.
nought Ikke brukt i USA.
Eksempler
Skriftlig Muntlig
3.04+2.02=5.06 Three point zero four plus two point zero two makes five point zero six.
There is a 0% chance of rain. There is a zero percent chance of rain.
The temperature is -20⁰C. The temperature is twenty degrees below zero.
You can reach me at 0171 390 1062. You can reach me at zero one seven one, three nine zero, one zero six two
I live at 4604 Smith Street. I live at forty-six o four Smith Street
He became king in 1409. He became king in fourteen o nine.
I waited until 4:05. I waited until four o five.
The score was 4-0. The score was four nil.