Relativsetninger

En relativsetning er en ikke-nødvendig del av en setning. Den kan tilføre betydning, men om den skulle tas bort, fungerer setningen fortsatt grammatisk. Det finnes to hovedsakelige typer av relativsetninger på engelsk. Det er viktig å kunne skille den ene fra den andre, fordi den påvirker vilket pronomen man velger for å introdusere bisteningen. Det finnes en mer detaljert side om plassering av preposisjoner i relativsetninger.

Restriktive relativsetninger

En restriktiv eller identifiserende relativsetning forteller oss hvilken spesifikk person eller sak vi snakker om ut av en større gruppe. Når den restriktive relativsetningen er fjernet, blir setningens betydning endret på en betydelig måte. En restriktiv relativsetning separeres aldri fra resten av setningen med komma eller parentes.

Eksempler
  • The woman who visited me in the hospital was very kind.
  • The umbrella that I bought last week is already broken.
  • The man who stole my backpack has been arrested.
  • The weather that we had this summer was beautiful.

Lær mer om hvordan man bruker restriktive relativsetninger på riktig måte.

Ikke-restriktive relativsetninger

En ikke-restriktiv relativsetning gir oss mer informasjon om personen eller saken som vi snakker om. Når den ikke-restriktive relativsetningen er fjernet, mister vi noen detaljer, men setningens generelle betydning forblir det samme. Ikke-restriktive relativsetninger separeres alltid fra resten av setningen med komma eller parentes.

Eksempler
  • The farmer, whose name was Fred, sold us 10 pounds of potatoes.
  • Elephants, which are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults.
  • The author, who graduated from the same university I did, gave a wonderful presentation.
  • My mother, who is 86, lives in Paris.

Lær mer om hvordan man bruker ikke-restriktive relativsetninger på riktig måte.