Verb

Å velge riktig tempus og å bøye verb på riktig måte er vanskelig på engelsk. Under de forskjellige tidene nedenfor finner du instruksjoner om hvordan de ulike tempusene dannes og bøyes.

Nåtid Eksempler
Vanlig presens (simple present) They walk home.
Presens samtidsform (present continuous) They are walking home.
Fortid  
Preteritum (simple past) Peter lived in China in 1965.
Preteritum samtidsform (past continuous) I was reading when she arrived.
Perfektum  
Presens perfektum (present perfect) I have lived here since 1987.
Presens perfektum samtidsform (present perfect continuous) I have been living here for years.
Preteritum perfektum (past perfect) We had been to see her several times before she visited us.
Preteritum perfektum samtidsform (past perfect continuous) He had been watching her for some time when she turned and smiled.
Futurum perfektum (future perfect) We will have arrived in the States by the time you get this letter.
Futurum perfektum samtidsform (future perfect continuous) By the end of your course, you will have been studying for five years.
Framtid  
Vanlig futurum They will go to Italy next week.
Futurum samtidsform I will be travelling by train.
Kondisjonalis  
Null kondisjonalis (zero conditional) If ice gets hot it melts.
Kondisjonalis I If he is late I will be angry.
Kondisjonalis II If he was in Australia he would be getting up now.
Kondisjonalis III She would have visited me if she had had time.
Blandet kondisjonalis (mixed conditional) I would be playing tennis if I hadn't broken my arm.
-ing formene på engelsk  
Gerundium I like swimming.
Presens partisipp She goes running every morning.
Infinitiv  
Passiven