Determinativer

Determinativer er ord som plasseres foran et substantiv for å indikere hva substantivet refererer til. Disse sidene hjelper deg med å bruke engelske determinativer på riktig måte.

Determinativer på engelsk