GO Blog | EF Blog Norge
Det siste innen reise, språk og kultur av EF Education First
Menu

Hvorfor det fortsatt er viktig å lære engelsk

Hvorfor det fortsatt er viktig å lære engelsk

Det er vanskelig å unnslippe dominansen av det engelske språket i vår globaliserte verden. Selv om det “bare” er anslagsvis 360 millioner morsmålstalende, er det totalt 1,6 milliarder som snakker det som et første, andre eller tredje språk. I flere århundrer, har engelsk vært et “bro-språk” som har vokst sammen med grenseoverskridende handel, diplomati og kultur. Og selv om både kinesisk og spansktalende er i flertall når det gjelder antall morsmålstalende, er det få tegn til at de vil være i stand til å utfordre engelsk som det globale “lingua franca“.

En av fire elever snakker idag engelsk på et “nyttig” nivå. Du lurer kanskje på om det å lære engelsk fortsatt er en like god investering som før? Vi gir deg svaret!

DET DOMINERENDE SPRÅKET

Mens spekulasjonene rundt den globale statusen til språket fortsetter, og dens potensielle nedgang er fortsatt en mulighet. Men mange lingvister mener risikoen har vært overdrevet. Som David Graddol sier i “The Future of English?”: Det er ingen grunn til å tro at et annet språk vil bli den globale lingua franca i løpet av de neste 50 årene.

Språkets dominans er forankret i historien: Århundrer med kolonisering, industrialisering og globalisering har brakt det til nesten hvert eneste verdenshjørne. Lingvist David Crystal anslår at 60-70 “Englishes” har utviklet seg siden 1960-tallet som et resultat. Men det er også forankret rent praktisk: Over århundrer har det sakte men sikkert blitt vår globale språklige valuta: Et felles språk som, bokstavelig talt, oljer hjulene til en stadig mer sammenvevd verden. Å erstatte et etablert og godt forankret språk på den globale scenen ville bli vanskelig – om ikke regelrett umulig.

VIL ENGELSK VISNE HEN?

Selvom Mandarin kinesisk blir regnet for å være konkurrenten til engelsk, men til tross for nesten en milliard morsmål talende, er det en upraktisk kandidat av mange grunner: De komplekse toner og karaktersystemet gjør det svært vanskelig å mestre. Det er heller ikke støttet av et maskineri av globalt tilgjengelig populær-kultur som fremmer engelsk blant ungdom spesielt. Selv i miljøer der kinesisk kan forventes å dominere, blir engelsk ofte sett på som mer “nøytral”, eksemplifisert ved adopsjon som arbeidsspråk av ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

ENGELSK I ET BUSINESS PERSPEKTIV

Betydningen av engelsk som et globalt lingua franca er spesielt bemerkelsesverdig i internasjonal business. Selv i områder der snakker flere språk er engelsk høyt verdsatt, som i diplomati og utdanning, for eksempel – det globale språket vårt fortsetter å dominere.

Å kunne kommunisere effektivt på tvers av landegrenser og bedrifter er viktig i dagens geografiske og kulturelt mangfoldige arbeidsplasser. Harvard Business School professor Tsedal Neeley sier at tospråklighet er svaret. “Bedrifter trenger en språkstrategi, spesielt hvis de har noen form for global aspirasjon,” forklarer hun. Fordelene med å bruke et lingua franca i et forretningsmiljø er mange: Fra sømløs grenseoverskridende kommunikasjon for å betjene internasjonale kunder, engelsk, som Ms Neeley skriver, “… er nå det globale språket i virksomheten.” Det er ingen vits i å finne opp hjulet, og de fleste bedrifter har ingen insentiver til å bevege seg bort fra de – selv om de trenger andre språk ved salg eller gjennomføring av sine produkter eller tjenester lokalt, for eksempel. Ledere som er flytende i engelsk er ettertraktet da de blir sett på som  bedre rustet til å håndtere globale prosjekter, bedrifter og multinasjonale team. Dette skaper en positiv feedback som ytterligere befester viktigheten av engelsk for folk som ønsker å arbeide og handel over landegrensene.

ET DIPLOMATISK SPRÅK

Selv om engelsk er et av de seks offisielle språk i FN og et av de to offisielle språkene i NATO – og dermed avgjørende for internasjonalt diplomati som helhet – gir EU en enda sterkere påminnelse om hvor viktig engelsk har blitt. Mens EUs offisielle standpunkt er at alle språk er like, påpeker Alison Graves  at engelsk har blitt mer allment brukt og derfor verdsatt.

Men dominansen av engelsk i diplomatiske kretser er det neppe ukontroversielt eller uproblematisk, og Den internasjonale straffedomstolen (ICC) er bare ett eksempel. I sin bok “War Crimes: Confronting Atrocity in the Modern World”“, hevder forfatteren David Chuter at de politiske konsekvensene er ekte: “Det er et faktum at engelsk er det viktigste arbeidsspråk,” sier han, “det betyr at dokumenter på engelsk, regjeringer som bruker engelsk og engelskspråklige samtalepartnere vil trolig være den mest innflytelsesrike. Journalister som snakker engelsk vil ha best tilgang og prosedyrer som brukes av engelskspråklige organisasjoner vil gradvis komme til å dominere “.

ET MANGFOLDIG ONLINE LANDSKAP

Det elektroniske universet, derimot, lener seg fortsatt mot engelsk, men på mange måter er det mer representativt for mangfoldet som preger vår verden. Selv om engelsk var grunnspråket for world wide web og dominerte der, er det “bare” anslagsvis 40 prosent av Internett-innholdet som er på engelsk i dag; mindre enn 30 prosent av internetts brukere har engelsk som morsmål.

Selv når det kommer til innholdsskapere, avhenger språket de velger å skrive på av den tiltenkte målgruppen og den tilsiktede effekt: Dersom søket er å nå og engasjere den bredere verden, vil engelsk være det opplagte valget. Engelsk er uunngåelig på en annen måte også: tilsynelatende trivielle neologismer som selfie, hashtag, eller til og med internett er ofte ikke oversatt til andre språk, slik at engelske uttrykk vil fortsette å gjennomsyre andre språk på en enestående måte.

En selvoppfyllende profeti?

Den praktiske betydningen av å snakke engelsk i en global verden bygd på internasjonal handel og kommunikasjon uten grenser er reell, men det som oppfattes som viktig med språket er det som holder maskinen gående: Tross alt, hvem ville,  frarådet unge å lære engelsk? Faktisk det store antallet elever – godt over en milliard på dette tidspunktet – fornyer sin dominans, generasjon etter generasjon.

Ifølge Eurostat , lærer 94 prosent av europeiske ungdomsskoleelever engelsk. Engelsk er ofte sett på som et åpenbart andre- språk i Skandinavia, hvor tidlig opplæring, små klasser, oppslukende teknikker, og en anerkjennelse av språk-læring som er nødvendig for å konkurrere globalt har ført til et høyt nivå av språkferdigheter. Lenger unna i Malaysia, sender foreldre sine barn til Singapore hvor engelsk er hovedspråket.

HVORFOR MESTRING TELLER

I en verden der flere og flere mennesker snakker engelsk som et andre, tredje, selv fjerde språk – ofte på et svært høyt nivå – gir læring den samme verdien som det pleide å gjøre? Hvis alle snakker det, gir ikke andre språk en bedre avkastning på investeringen? En viktig ledetråd ligger i det faktum at engelsk har ikke – som noen pleide å frykte – erstattet andre språk. Å lære andre språk er fortsatt like viktig som før, men for å ta del i mye av det vi har på tvers av grensene – fra handel til pop kultur – er Engelsk fortsatt et must: Det er en global språklig valuta som gir tilgang til en verden utenfor deres hjemland.

I en verden hvor flere og flere snakker engelsk, vil mestring bli den viktigste faktoren. Å snakke engelsk på en innfødt eller tilnærmet opprinnelig nivå, preget av en beherskelse av nyanser, idiomer og lokal slang, vil bli kjennetegnet av folk som reiser, studerer og arbeider på tvers av landegrensene og man kan føle seg hjemme i denne stadig skiftende verden.

MASKINER VIL ALDRI TA OVER VERDEN

Men kanskje ingen av disse punktene vil spille noen rolle om maskiner ta over og alt fra tekst til Skype samtaler vil bli oversatt feilfritt og i sanntid av maskiner?

Med prosjekter som Googles Neural Machine, en fersk utvidelse av Google Translate verktøyet, er det ingeniører som ønsker å skape oversettelses verktøy med feilaktig oversettelse. Endelig, kan vi komme nærmere et menneskes evne til å finne mening i en setning og sammenheng og ikke bare som en samling av ord. Selv om det nyeste verktøyet er forventet å være langt mer nøyaktig enn Google Translate er i dag, vil den fortsette å slite med enkelte setninger. Faktisk kan en nøyaktig Google oversettelse maskin i fremtiden være til stor hjelp i å gi forståelse til tekniske, vanskelige tekster som mangler menneskelig nyanse, men hele spekteret av mening i språk vil være rammen for mennesker, i hvert fall for nå.

I internasjonal handel, diplomati og kultur, er nyanser og kontekst ofte alt, og det å få språket helt rett kan bety forskjellen mellom suksess og fiasko; å være flytende i engelsk vil derfor trolig forbli en viktig ressurs i lang tid framover.

BLI BEDRE I ENGELSK MED EFLær mer
Få det siste innen reise, språk og kultur i vårt GO nyhetsbrevMeld meg på