Adjektiv som sammenligner like mengder

For å sammenligne to ting som er like, bruker vi følgende mønster:

as + adjektiv som indikerer mengde + (substantiv) + as

Hvilket adjektiv du bruker er avhengig av om substantivet i sammenligningen er tellbar eller utellbar.

Tellbare substantiv

Bruk as many og as few med tellbare substantiv. Husk at substantivet kan utelates når det er underforstått i konteksten, som i siste eksempelet nedenfor.

Eksempler
 • They have as many children as we do.
 • We have as many customers as they do.
 • Tom has as few books as Jane.
 • There are as few houses in his village as in mine.
 • You know as many people as I do.
 • I have visited the States as many times as he has.
 • I have three brothers. That's as many as you have. ("brothers" is understood)
Utellbare substantiv

Bruk as much eller as little med utellbare substantiv. Husk at substantivet kan utelates når det er underforstått i konteksten, som i siste eksempelet nedenfor.

Eksempler
 • John eats as much food as Peter.
 • Jim has as little patience as Sam.
 • You've heard as much news as I have.
 • He's had as much success as his brother has.
 • They've got as little water as we have.
 • I'm not hungry. I've had as much as I want. ("food" is understood)