Adjektiv som sammenligner ulike mengder

For å sammenligne to ting som ikke er like, bruker vi følgende mønster:

adjektiv som indikerer mengde + (substantiv) + than

Hvilket adjektiv du bruker er avhengig av om substantivet i sammenligningen er tellbar eller utellbar.

Tellbare substantiv

Bruk more og fewer med tellbare substantiv. Husk at substantivet kan utelates når det er underforstått i konteksten, som i siste eksempelet nedenfor.

Eksempler
 • They have more children than we do.
 • We have more customers than they do.
 • Tom has fewer books than Jane.
 • There are fewer houses in his village than in mine.
 • You know more people than I do.
 • I have visited the States more times than he has.
 • I have three brothers. That's more than you have. ("brothers" is understood)
Utellbare substantiv

Bruk more eller less med utellbare substantiv. Husk at substantivet kan utelates når det er underforstått i konteksten, som i siste eksempelet nedenfor.

Eksempler
 • John eats more food than Peter.
 • Jim has less patience than Sam.
 • You've heard more news than I have.
 • He's had more success than his brother has.
 • They've got less water than we have.
 • I'm not hungry at all. I've had more than I want. ("food" is understood)