Adjektivets Funksjon

Adjektiv beskriver substantivenes egenskaper. Når et adjektiv beskriver et substantiv, da sier vi at substantivet er "modifisert" av adjektivet. Adjektiv kan:

Beskrive følelser eller egenskaper

Eksempler
 • He is a lonely man.
 • They are honest.

Angi nasjonalitet eller opprinnelse

Eksempler
 • I heard a French song.
 • This clock is German.
 • Our house is Victorian.

Gi mer informasjon om en tings egenskaper

Eksempler
 • That is a flashy car.
 • The knife is sharp.

Fortelle oss noe om alder

Eksempler
 • He's a young man.
 • My coat is old.

Fortelle oss noe om størrelse og måling

Eksempler
 • John is a tall man.
 • This film is long.

Fortelle oss om farge

Eksempler
 • Paul wore a red shirt.
 • The sunset was crimson.

Fortelle oss hva noe er laget av

Eksempler
 • The table is wooden.
 • She wore a cotton dress.

Fortelle oss om form

Eksempler
 • I sat at a round table.
 • The envelope is square.

Uttrykke en vurdering eller verdi

Eksempler
 • That was a fantastic film.
 • Grammar is complicated.