Apostrofen

Apostrofen (apostrophe) er sannsynligvis det vanskeligste skilletegnet å mestre! Problemet stammer fra at folk ikke forstår dens to veldig forskjellige (og veldig viktige) bruksområder på engelsk: besittelse og sammentrekning.

Apostrofen i sammentrekninger

Den vanligste bruken av apostrofen på engelsk er i sammentrekninger, der et substantiv eller et pronomen og et verb kombineres. Husk at apostrofen ofte erstatter en bokstav som ble utelatt. Den plasseres der hvor den manglende bokstaven burde være.

Type Uten sammentrekninger Sammentrekninger
Å bruke "not" is not, has not, had not, did not, would not, can not isn't, hasn't, hadn't, didn't, wouldn't, can't
Å bruke "is" she is, there is, he is, it is, Mary is, Jim is, Germany is, who is she's, there's, he's, it's, Mary's, Jim's, Germany's, who's
Å bruke "am" I am I'm
Å bruke "will" I will, you will, she will, we will, they will I'll, you'll, she'll, we'll, they'll
Å bruke "would" I would, you would, he would, we would, they would I'd, you'd, he'd, we'd, they'd
Å bruke "have" I have, you have, we have, they have I've, you've, we've, they've
Å bruke "are" you are, they are, we are you're, they're, we're

Det er mange folk, engelsktalende inkludert, som ofte blander its og it's, you're og your, who's og whose, og they're, their og there. Du kan se forskjellen nedenfor.

Eksempler
 • It's a nice day outside. (sammentrekninger)
 • The cat is dirty. Its fur is matted. (besittelse )
 • You're not supposed to be here. (sammentrekninger)
 • This is your book. (besittelse )
 • Who's at the door? (sammentrekninger)
 • Whose shoes are these? (besittelse )
 • They're not here yet. (sammentrekninger)
 • Their car is red. (besittelse )
 • His car is over there. (lokasjon)

Den possessive apostrofen

I de fleste tilfellene må du bare legge til 's til substantivet til å uttrykke besittelse.

Eksempler
 • a ship's captain
 • a doctor's patient
 • a car's engine
 • Ibrahim's coat
 • Mirianna's book

Substantiv i flertall som ikke slutter i s følger den samme regelen:

Eksempler
 • the children's room
 • the men's work
 • the women's club

Fellesnavn som slutter i s, både i flertall og i entall, viser besittelse ved å legge til en apostrof etter s.

Eksempler
 • the bus' wheel
 • the babies' crying
 • the ladies' tennis club
 • the teachers' journal

Egennavn (navnet på mennesker, byer og land) som slutter i s kan danne possessivet enten ved å legge til apostrof + s, eller ved å legge til bare apostrofen. I dag anses begge formene som korrekte (Jones's eller Jones'), og mange store organisasjoner dropper apostrofen helt (for eksempel Barclays Bank, Missing Persons Bureau) når du publiserer navnet deres nå for tiden.

Eksempler
 • The Hughes' home (or the Hughes's home)
 • Mr Jones's shop (or Mr Jones' shop)
 • Charles' book (or Charles's book)