Bindestrek og tankestrek

En bindestrek (hyphen) knytter sammen to eller flere ord, mens en tankestrek (dash) separerer parentesiske uttalelser. Det er lett å blande dem fordi de ser lignende ut, men vi bruker dem på forskjellige måter. Bindestrek skilles ikke med mellomrom, mens en tankestrek har et mellomrom på begge sidene.

Bindestrek

Vanligvis brukes bindestrek til å knytte sammen to ord eller deler av ord. På denne måten unngår man forvirring og tvetydighet også. Når du er i tvil, kan du alltid sjekke i en ordbok om du må bruke en bindestrek i et sammensatt ord, men husk at dagens bruk kan ha skiftet siden ordboken ble publisert.

Eksempler
 • run-down
 • up-to-date

Det finnes noen tilfeller der bindestrekene bevarer den skriftlige klarheten, når et prefiks er lagt til, ved familieforhold osv. Reglene som gjelder orddeling endrer seg hele tiden: sammensatte ord som brukte en bindestrek i fortiden kan i dag skrives som et enkelt ord (email, nowadays).

Eksempler
 • co-operate
 • bell-like
 • anti-nuclear
 • post-colonial
 • great-grandmother
 • son-in-law

I noen tilfeller kan bindestreken endre setningens betydning.

Eksempler
 • I am thinking of re-covering my sofa (= to put a new cover on it)
 • I would like to recover my sofa. (= from someone who has borrowed or stolen it)
Bindestrek i tallord

Bruk en bindestrek med sammensatte tallord, fra tjueen (twenty-one) til nittini (ninety-nine).

Eksempler
 • fifty-one
 • eighty-nine
 • thirty-two
 • sixty-five

Når du bruker brøk i skrift, plasser en bindestrek mellom dividenden og divisoren, bortsett fra når det allerede er en bindestrek i enten den ene eller den andre.

Eksempler
 • two-fifths
 • one-third
 • three-tenths
 • nine-hundredths
 • sixty-nine eighty-ninths

Bruk en bindestrek når et tallord er en del av en adjektivisk sammensetning.

Eksempler
 • France has a 35-hour working week.
 • He won the 100-metre sprint.
 • Charles Dickens was a great nineteenth-century novelist.

Tankestrek

Tankestrek kan brukes for å legge til parentesiske uttalelser eller kommentarer, på samme måte som vi bruker parentes. I formell skrift burde du bruke parentes i stedet for tanskestreken, fordi tankestreken anses mindre formell. Tankestrek kan brukes til å framheve forskjellige deler i setningen.

Eksempler
 • You may think she is a liar - she isn't.
 • She might come to the party - you never know.