Å bruke adjektiv på engelsk

Adjektiv på engelsk er invariable. De endrer ikke form avhengig av substantivets kjønn eller tall.

Eksempler
 • This is a hot potato.
 • Those are some hot potatoes.

For å understreke eller forsterke adjektivets betydning, bruk adverbene very eller really foran adjektivet som du ønsker å forsterke.

Eksempler
 • This is a very hot potato.
 • Those are some really hot potatoes.

Adjektiv på engelsk står vanligvis foran substantivet som de modifiserer.

Eksempler
 • The beautiful girl ignored me.
 • The fast red car drove away.

Adjektiv kan også dukke opp etter verb som beskriver eksistens eller følelser, som to be, to seem, to look & to taste.

Eksempler
 • Italy is beautiful.
 • I don't think she seems nice at all.
 • You look tired.
 • This meat tastes funny.

Noen unntak

Adjektiv kan også dukke opp etter substantivet i noen faste uttrykk.

Eksempler
 • The Princess Royal is visiting Oxford today.
 • The President elect made a speech last night.
 • He received a court martial the following week.

Adjektivene involved, present & concerned kan plasseres enten foran eller etter substantivet som de modifiserer, men med en annen betydning avhengig av plassering.

Eksempler
Adjektiv plassert etter substantivet Betydning Adjektiv plassert foran substantivet Betydning
I want to see the people involved. I want to see the people who have something to do with this matter. It was an involved discussion. The discussion was detailed & complex.
Here is a list of the people present at the meeting. Here is a list of the people who were at the meeting. The present situation is not sustainable. The current situation is not sustainable.
I need to see the man concerned by this accusation. I need to see the man who has been accused. A concerned father came to see me today. A worried father came to see me today.