Å bruke "all" som distributivt pronomen

Det distributive determinativet all brukes for å snakke om hele gruppen, med å legge vekt på at ingenting har blitt utelatt. All kan brukes som distributiv på flere forskjellige måter.

All kan brukes for seg selv med utellbare substantiv og tellbare substantiv i flertall, og den refererer til hele gruppen som et konsept, heller enn som enkeltpersoner.

Eksempler
 • All cheese contains protein.
 • I like all dogs.
 • All children need affection.
 • This soap is for all purposes.

All kan brukes med utellbare substantiv og tellbare substantiv i flertall etter artikkelen the eller etter et eiendomspronomen. I det tilfellet refererer betydningen til en konkret, fysisk gruppe, heller enn til gruppen som et konsept. I disse reglene kan ordet of legges til rett etter all uten å endre betydningen.

Eksempler
 • All the people in the room were silent.
 • All of the birds flew away.
 • Have you eaten all the bread?
 • I will need all of the sugar.
 • I've invited all my friends to the party.
 • I've used up all of our eggs.
 • You wasted all your time.

All kan brukes med pronomener i flertall etter ordet of.

Eksempler
 • All of us are going.
 • He scolded all of you.
 • Did you find all of them?

All kan brukes i spørsmål og utrop med utellbare substantiv etter ordene this eller that. I disse tilfellene kan ordet of legges til rett etter all uten å endre betydningen.

Eksempler
 • Who has left all this paper on my desk?
 • Look at all this snow!
 • Why is all of that sugar on the floor?
 • Where did all of this confetti come from?

All kan brukes i spørsmål og utrop med tellbare substantiv etter ordene these eller those. I disse tilfellene kan ordet of legges til rett etter all uten å endre betydningen.

Eksempler
 • Look at all those balloons!
 • Where did all of those books come from?
 • Why are all these children crying?