Å bruke "allow"

Allow kan etterfølges av et objekt + infinitiven, av et gerundium, eller av et substantiv. Gerundium brukes når subjektet av handlingen beskrevet av gerundiumet er unødvendig, som for generelle uttalelser.

Eksempler
  • Her parents allowed her to go to the party.
  • Her parents don't allow smoking in the house.
  • My parents don't allow dogs.