Å bruke "appreciate"

Appreciate er etterfulgt av et gerundium alene når gerundiumet henviser til bisetningens subjekt, men er etterfulgt av et possessivt adjektiv + gerundium når gerundiumet ikke henviser til subjektet. Appreciate kan også etterfølges av et substantiv.

Eksempler
  • I appreciate having time off work.
  • I appreciate your giving me time off work.
  • I appreciate time off work.
  • We appreciate eating chocolate cake.
  • We appreciate his eating our chocolate cake.
  • We appreciate chocolate cake.