Å bruke "dread"

Dread blir vanligvis etterfulgt av et gerundium eller et possessivt adjektiv + gerundium. Det vanligste unntaket er når dread er etterfulgt av en infinitiv, sammen med think, i uttrykket I dread to think. Dread kan også etterfølges av et substantiv.

Eksempler
  • I dread diving off the high board.
  • I dread driving at night.
  • I dread your leaving someday.
  • I dread his losing his way home.
  • I dread to think what might happen.
  • I dread to think about him disappearing.
  • I dread conflict.
  • I dread the night.