Å bruke "Excuse", "Forgive" og "Pardon"

Excuse, forgive og pardon kan etterfølges av et objekt + gerundium eller for + et objekt + gerundium (begge er vanlige på muntlig engelsk). Disse tre verbene kan også etterfølges av et possessivt adjektiv + gerundium, men dette er mer formelt og brukes sjeldnere på muntlig engelsk. Disse eksemplene er markert med en asterisk (*). Excuse, forgive og pardon kan også etterfølges av substantiv.

Eksempler
  • Excuse me interrupting.
  • Excuse me for interrupting.
  • *Excuse my interrupting.
  • Excuse the interruption.
  • I can't forgive him lying to me.
  • I can't forgive him for lying to me.
  • *I can't forgive his lying to me.
  • I can't forgive his lies.