Å bruke "half" som distributiv

Det distributive determinativet half brukes når man snakker om en hel gruppe delt opp i to. Half kan brukes som distributiv på flere forskjellige måter. Andre brøk kan brukes på samme måte, men det er mindre vanlig.

Half kan brukes med mål etter en ubestemt artikkel (a eller an). I det tilfellet refererer den til et mål.

Eksempler
 • I had half a cup of milk left.
 • I bought half a kilo of flour.
 • He ran half a mile this morning.
 • I will be back in half a minute.

Half kan brukes med substantiv etter ordene the, a, og etter et demonstrativt eller possessivt adjektiv. I det tilfellet refererer betydningen til en konkret, fysisk inndeling. Ordet of kan legges til rett etter half, uten å endre betydningen.

Eksempler
 • Half the people have already left.
 • Half of an apple isn't very much lunch.
 • Did you use half my sugar?
 • I will need half of the flour for my cake.
 • I earned half of that money last summer.
 • She found half these frogs in the river.
 • I spent half that time on my project.
 • You can take half of those books back.
 • I've invited half my friends to the party.
 • I've used up half of our eggs.
 • You wasted half your money on that!

Half kan brukes med pronomener i flertall etter ordet of.

Eksempler
 • Half of us are going.
 • He scolded half of you but he let the rest off.
 • You couldn't find half of them?