Å bruke "suggest"

Suggest kan brukes på tre forskjellige måter, med identiske eller lignende betydninger. Strukturen kan være vanskelig å mestre, så vær oppmerksom på detaljer. Suggest kan etterfølges direkte av et gerundium, eller av et possessivt adjektiv + et gerundium, når gerundiumet ikke henviser til setningens subjekt.

Eksempler
 • He suggested going to Glastonbury.
 • He suggested my going to Glastonbury.
 • I suggested visiting your grandmother.
 • I suggested your visiting your grandmother.

Suggest kan også etterfølges av that + subjekt + should + verb, men i disse setningene kan både that og should utelates, som betyr at subjektet kommer rett etter verbet suggest.

Eksempler
 • He suggests that I should go to New York.
 • He suggests that I go to New York.
 • He suggests I should go to New York.
 • He suggests I go to New York.

Suggest kan også etterfølges av et substantiv, hvis betydningen er klar fra konteksten.

Eksempler
 • What kind of ice cream are you having? I suggest chocolate.
 • I suggest Jim for this project.
 • He suggested the Toyota Prius instead of another hybrid car.
 • If you are allergic to hair, I suggest a bird or a fish as a pet.

Til slutt, kan suggest også etterfølges av et spørreord + infinitiv.

Eksempler
 • He suggested where to go.
 • I suggested what to see.
 • You suggested when to leave.
 • They suggested which coat to buy.