Determinative pronomen som uttrykker forskjell

De determinative pronomena other og another refererer til noe annet, gjenstående eller noe i tillegg. De settes etter substantivet. The other behandles separat fordi det brukes på en annen måte.

Other Tellbare substantiv i flertall og alle utellbare substantiv
Another Tellbare substantiv i entall
The other Hvert substantiv som kan brukes sammen med den bestemte artikkelen "the"

Bruk av "other"

Other kan komme etter de determinative pronomena some, any og no.

Eksempler
 • Do you have other shoes?
 • There are other jobs you could try.
 • Is there any other bread?
 • I have some other sugar we could use.
 • We have no other ideas.

Når det brukes sammen med et tellbart substantiv i flertall pluss en av disse determinative pronomen, kan substantivet utelates, hvis det er underforstått fra konteksten. I så fall vil other bli flertall. Dette kan også skje når other brukes for seg selv, men er mindre vanlig.

Eksempler
 • Do you have any others?
 • I know some others who might like to come.
 • There are no others in this box.
 • I know others like vanilla, but I prefer chocolate.
 • She doesn't have to wear that dress. She has others.

Bruk av "another"

Another brukes med tellbare substantiv i flertall. Another kan ofte brukes med utellbare substantiv ved å legge til ord som utrykker et mål i entall.

Eksempler
 • Have another cookie.
 • Would you like another cup of tea?
 • He has another brother.
 • I don't have another car.
 • I'll come by another time.

Bruk av "the other"

Når the other modifiserer et tellbart substantiv i flertall, kan substantivet utelates hvis det er underforstått fra konteksten. I så fall vil other bli flertall.

Eksempler
 • Where is the other box of cereal?
 • I work on the weekend and go to school on the other days of the week.
 • May I use the other honey for my recipe?
 • I enjoyed the first book but I didn't read the other books in the series.
 • Have you seen the others?
 • Jim ate two cookies. I ate the others.