Direkte og Indirekte Tale

Direkte og indirekte tale kan skape forvirring for de som lærer engelsk. La oss først definere uttrykkene, og så finne ut hvordan vi siterer det noen sa, og til slutt se på hvordan vi konverterer direkte tale til indirekte og omvendt.

Du kan besvare spørsmålet What did he say? på to forskjellige måter:

  • ved å gjenta det som ble sagt (direkte tale)
  • ved å sitere det som ble sagt (indirekte tale)

Direkte Tale

Direkte tale gjentar, eller siterer ord for ord det som ble sagt. Når vi bruker direkte tale i skrift, setter vi det som ble sagt i anførselstegn (" ") og vi endrer ikke ordene. Vi kan enten sitere noe some skjer akkurat NÅ (for eksempel en telefonsamtale), eller vi kan fortelle en tidligere samtale senere.

Eksempler
  • She says, "What time will you be home?"
  • She said, "What time will you be home?" and I said, "I don't know! "
  • "There's a fly in my soup!" screamed Simone.
  • John said, "There's an elephant outside the window."

Indirekte Tale

Indirekte tale brukes vanligvis for å snakke om fortiden, derfor endrer vi normalt verbets tempus. Vi bruker verb som 'say', 'tell', 'ask' når vi siterer noen, og vi kan bruke ordet 'that' når vi introduserer de gjengitte ordene. Anførselstegn brukes ikke.

She said, "I saw him." (direkte tale) = She said that she had seen him. (indirekte tale)

'That' kan utelates:
She told him that she was happy. = She told him she was happy.

'Say' og 'tell'

Bruk 'say' når det ikke finnes et indirekt objekt:
He said that he was tired.

Alltid bruk 'tell' når du sier hvem som snakkes til (dvs med et indirekt objekt):
He told me that he was tired.

'Talk' og 'speak'

Bruk disse verbene for å beskrive kommunikasjonen som en handling:
He talked to us.
She was speaking on the telephone.

Bruk disse verbene med 'about' når du henviser til det som ble sagt:
He talked (to us) about his parents.