Framtid med "going"

Form

Når vi bruker going i en setning til å snakke om framtiden, består formen av tre deler:
verbet to be, konjugert basert på subjektet + going + hovedverbets infinitiv

Subjekt + to be (konjugert) + going + infinitiv
She is going to leave.
I am going to stay.
Bekreftende
He is going to jog.
Nektende
He is not going to jog.
Spørrende
Is he going to jog?
Nektende spørrende
Isn't he going to jog?

Funksjon

Når vi bruker going til å henvise til framtidige hendelser, tyder vi på en sterk tilknytning til nåtiden. Tiden er ikke viktig, men holdningen er at hendelsen er avhengig av noe i nåtiden som vi vet om. Going brukes oftest til å henvise til våre planer og intensjoner, eller til å gjøre spådommer basert på nåværende bevis. I hverdagsspråket brukes forkortelsen gonna i stedet for going to, spesielt på amerikansk engelsk, men det skrives aldri på den måten.

Å bruke "going" med planer og intensjoner
Eksempler
  • Is Freddy going to buy a new car soon?
  • Are John and Pam going to visit Milan when they are in Italy?
  • I think Nigel and Mary are going to have a party next week.
  • We are going to have dinner together tomorrow.
  • Aren't you going to stay at the library until your report is finished?
Å bruke "going" med spådommer
Eksempler
  • He's going to be a brilliant politician.
  • I'm going to have a hard time falling asleep.
  • You're going to be sorry you said that.
  • Is it going to rain this afternoon?
  • Aren't they going to come to the party?