Framtidig forpliktelse

Form

Når vi skriver om framtidige forpliktelser, kan vi bruke et formelt skjema, som består av to deler
presens formen av verbet "to be" + hovedverbets infinitiv

To travel, som en framtidig forpliktelse
Bekreftende Nektende Spørrende Nektende spørrende
I am to travel. I am not to travel. Am I to travel? Am I not to travel?
You are to travel. You are not to travel. Are you to travel? Aren't you to travel?
He is to travel. He is not to travel. Is he to travel? Isn't he to travel?
It is to travel. It is not to travel. Is it to travel? Isn't it to travel?
We are to travel. We are not to travel. Are we to travel? Aren't we to travel?
They are to travel. They are not to travel. Are they to travel? Aren't they to travel?

Funksjon

På skriftlig engelsk kan vi bruke dette mønsteret når vi henviser til framtidige forpliktelser eller krav. I betydning ligner det på verbet must, men det tyder på at noe har blitt planlagt eller organisert for oss. Det brukes vanligvis kun i skrift.

Eksempler
  • You are to leave this room at once, and you are to travel by train to London.
  • In London you are to pick up your ticket from Mr Smith, and you are to fly to your destination alone.
  • When you arrive, you are to meet our agent, Mr X, who will give you further information.
  • You are to destroy this message now.