Futurum Perfektum Samtidsform

Form

Futurum perfektum samtidsform (future perfect continuous) består av to deler:
futurum perfektum (future perfect) formen av verbet "to be" (will have been) + hovedverbets presens partisipp (present participle) form (base + ing)

Subjekt + will have been + presens partisipp (present participle)
He will have been playing.
I will have been playing.
To live, futurum perfektum samtidsform
Bekreftende Nektende Spørrende Nektende spørrende
I will have been living I won't have been living Will I have been living? Won't I have been living?
You will have been living You won't have been living Will you have been living? Won't you have been living?
He will have been living He won't have been living Will he have been living? Won't he have been living?
We will have been living We won't have been living Will we have been living? Won't we have been living?
They will have been living They won't have been living Will they have been living? Won't they have been living?

Funksjon

Som futurum perfektum (future perfect), brukes denne formen til å forestille oss selv i framtiden for å se tilbake i tid. Det henviser til uavsluttede handlinger og hendelser fra en tid mellom nå og framtiden. Det brukes oftest med et tidsuttrykk.

Eksempler
  • I will have been waiting here for three hours by six o'clock.
  • By 2001 I will have been living in London for sixteen years.
  • When I finish this course, I will have been learning English for twenty years.
  • Next year I will have been working here for four years.
  • When I come at 6:00, will you have been practicing long?