Futurum perfektum

Form

Futurum perfektum (future perfect) består av to deler:
futurum (simple future) formen av verbet "to have" (will have) + hovedverbets perfektum partisipp (past participle)

Subjekt + will have + hovedverbets perfektum partisipp (past participle)
He will have finished.
I will have finished.
To arrive, futurum perfektum
Bekreftende Nektende Spørrende Nektende spørrende
I will have arrived I won't have arrived Will I have arrived? Won't I have arrived?
You will have arrived You won't have arrived Will you have arrived? Won't you have arrived?
He will have arrived He won't have arrived Will he have arrived? Won't he have arrived?
We will have arrived We won't have arrived Will we have arrived? Won't we have arrived?
They will have arrived They won't have arrived Will they have arrived? Won't they have arrived?

Funksjon

Futurum perfektum henviser til en fullført handling i framtiden. Når vi bruker dette tempuset, forestiller vi oss selv i framtiden, hvor vi ser tilbake til en handling som vil fullføres på et tidspunkt senere enn nå.

Eksempler
  • I will have been here for six months on June 23rd.
  • By the time you read this I will have left.
  • You will have finished your report by this time next week.
  • Won't they have arrived by 5:00?
  • Will you have eaten when I pick you up?