Gerundium er ikke lik infinitiv

Noen verb kan etterfølges av et gerundium og en infinitiv, men betydningen er forskjellig når vi bruker den ene eller den andre. Lenkene nedenfor fører til mer detaljerte sider som forklarer betydningen av forskjellige konstruksjoner av denne typen.

Verb som kan etterfølges av et gerundium, en infinitiv, eller et substantiv
Verb som kan etterfølges av et gerundium, en infinitiv, et substantiv, eller en "that" setning