Graderte kvantorer

Graderte kvantorer tillater oss å sammenligne kvantiteten av noe med kvantiteten av noe annet, uten å spesifisere en eksakt mengde for noen av dem. Graderte kvantorer settes foran substantiv. Tellbare og utellbare substantiv krever forskjellige kvantorer. Substantivet kan iblant utelates når det er underforstått fra konteksten.

De skiller seg fra komparativer og superlativer, som sammenligner graden av en kvalitet (adjektiv) eller graden av den måten en handling ble utført på (adverb). Graderte kvantorer, som komparativer og superlativer, har en relativ plass på en skala av økning eller reduksjon. Den superlative graden har alltid ordet the foran seg i en setning.

kvantor komparativ grad superlativ grad
Med tellbare substantiv i flertall
many more most
few fewer fewest
Med utellbare substantiv
much more most
little less least
Eksempler
  • There are many people in England, more people in India, but the most people live in China.
  • Much time and money is spent on education, more on health services but the most is spent on national defence.
  • Few rivers in Europe are not polluted.
  • Fewer people die young now than in the seventeenth century.
  • The country with the fewest people per square kilometre must be Australia.
  • Scientists have little hope of finding a complete cure for cancer before the year 2020.
  • She had less time to study than Paul but had better results.
  • Give that dog the least opportunity and it will bite you.