Gradsadverb

Gradsadverb forteller oss om intensiteten av noe. Gradsadverb plasseres vanligvis før adjektivet, adverbet, eller verbet som de modifiserer, selv om det finnes noen unntak. Ordene "too", "enough", "very", og "extremely" er eksempler på gradsadverb.

Gradsadverb Modifiserer Eksempel
extremely adjektiv The water was extremely cold.
quite adjektiv The movie is quite interesting.
just verb He was just leaving.
almost verb She has almost finished.
very adverb She is running very fast.
too adverb You are walking too slowly.
enough adverb You are running fast enough.

Bruk av "enough"

Enough kan brukes både som et adverb og som et bestemmelsesord.

Enough som et adverb

Enough som et adverb betyr 'to the necessary degree' og står etter adjektivet eller adverbet som det modifiserer, og ikke foran det, som andre adverb gjør. Det kan brukes både i positive og negative setninger.

Eksempler
 • Is your coffee hot enough?
 • This box isn't big enough.
 • He didn't work hard enough.
 • I got here early enough.

Enough etterfølges ofte av "to" + infinitiven.

Eksempler
 • He didn't work hard enough to pass the exam.
 • Is your coffee hot enough to drink?
 • She's not old enough to get married.
 • I got here early enough to sign up.

Enough kan også etterfølges av "for someone" eller "for something".

Eksempler
 • The dress was big enough for me.
 • She's not experienced enough for this job.
 • Is the coffee hot enough for you?
 • He didn't work hard enough for a promotion.
Enough som bestemmelsesord

Enough som bestemmelsesord betyr 'as much/many as necessary' og står foran substantivet som det modifiserer. Det brukes med flertallsformen av tellbare substantiv eller med utellbare substantiv.

Eksempler
 • We have enough bread.
 • You have enough children.
 • They don't have enough food.
 • I don't have enough apples.

Bruk av "too"

"Too" er alltid et adverb, men har to forksjellige betydninger, hver med sin egen bruksmåte.

Too betyr "også"

Too som et adverb som betyr "også", plasseres på slutten av frasen som det modifiserer.

Eksempler
 • I would like to go swimming too, if you will let me come.
 • Can I go to the zoo too?
 • Is this gift for me too?
 • I'm not going to clean your room too!
Too betyr "overdrevent"

Too som et adverb som betyr "overdrevent", plasseres foran adjektivet eller adverbet som det modifiserer. Det kan brukes i både affirmative og negative setninger.

Eksempler
 • This coffee is too hot.
 • He works too hard.
 • Isn't she too young?
 • I am not too short!

Too etterfølges ofte av "to" + infinitiven.

Eksempler
 • The coffee was too hot to drink.
 • You're too young to have grandchildren!
 • I am not too tired to go out tonight.
 • Don't you work too hard to have any free time?

Too kan også etterfølges av "for someone" eller "for something".

Eksempler
 • The coffee was too hot for me.
 • The dress was too small for her.
 • He's not too old for this job.
 • Sally's not too slow for our team.

Bruk av "very"

Very står foran et adverb eller adjektiv for å forsterke det.

Eksempler
 • The girl was very beautiful.
 • The house is very expensive.
 • He worked very quickly.
 • She runs very fast.

Når vi ønsker å lage en negativ form av et adjektiv eller adverb, kan vi enten legge til "not" til verbet, bruke et adjektiv eller adverb med motsatt betydning, eller bruke "not very" med det originale adjektivet eller adverbet. Frasene har forskjellige betydninger. Frasen som bruker "not very" er vanligvis mindre direkte, og derfor mer høflig enn de andre frasene.

Eksempler
Den originale frasen Motsatt betydning med "not" Motsatt betydning med "not very" Motsatt betydning med et motsatt ord
The girl was beautiful. The girl was not beautiful. The girl was not very beautiful. The girl was ugly.
He worked quickly. He did not work quickly. He did not work very quickly. He worked slowly.
Forskjell i betydning mellom "very" og "too"

Det er en stor forskjell i betydning mellom "too" og "very". "Very" uttrykker et faktum, mens "too" indikerer at det er et problem.

Eksempler
 • He speaks very quickly.
 • He speaks too quickly for me to understand.
 • It is very hot outside.
 • It is too hot outside to go for a walk.
Andre adverb som brukes på samme måte som "very"

Noen vanlige adverb brukes på samme måte som "very" for å forsterke graden av adjektiv og adverb.

Uttrykker veldig sterke følelser Uttrykker sterke følelser Uttrykker tvilsomme følelser
extremely, terribly, amazingly, wonderfully, insanely especially, particularly, uncommonly, unusually, remarkably, quite pretty, rather, fairly, not especially, not particularly
The movie was amazingly interesting. The movie was particularly interesting. The movie was fairly interesting.
She sang wonderfully well. She sang unusually well. She sang pretty well.
The lecture was terribly boring. The lecture was quite boring. The lecture was rather boring.

Inversjon med negative adverb

Vanligvis står subjektet foran verbet, men noen negative adverb kan forårsake en inversjon når de plasseres på starten av en leddsetning. Rekkefølgen er snudd og verbet går foran subjektet. Denne inversjonen brukes kun i skriftspråk.

Adverb Normal rekkefølge Inversjon
Never I have never seen such courage. Never have I seen such courage.
Rarely She rarely left the house. Rarely did she leave the house.
Not only She did not only the cooking but the cleaning as well. Not only did she do the cooking, but the cleaning as well.
Scarcely I scarcely closed the door before he started talking. Scarcely did I close the door before he started talking.
Seldom We seldom cross the river after sunset. Seldom do we cross the river sunset.