Hvordan bruker vi "unless"

Unless betyr det samme som if...not. Som if, etterfølges unless av en nåtidig eller en fortidig tempus (aldri av en kondisjonalis). Unless brukes i stedet for if...not i kondisjonale setninger av alle typer. Bisetningenes rekkefølge spiller ingen rolle i setninger som brukerunless.

Kondisjonalis I (type 1 conditional): unless + vanlig presens (present tense)
Med If Tilsvarende med Unless
You will be sick if you don't stop eating. You'll be sick unless you stop eating.
I won't pay if you don't provide the goods immediately. I won't pay unless you provide the goods immediately.
If you don't study dilligently, you'll never understand trigonometry. Unless you study dilligently, you'll never understand trigonometry.
Kondisjonalis II (type 2 conditional): Unless + preteritum (past tense)
Med If Tilsvarende med Unless
If he wasn't very ill, he would be at work. Unless he was very ill, he would be at work.
I wouldn't eat that food if I wasn't really hungry. I wouldn't eat that food unless I was really hungry.
She would be here by now if she wasn't stuck in traffic. She would be here by now unless she was stuck in traffic.
Kondisjonalis III (type 3 conditional): Unless + preteritum perfektum (past perfect)
Med If Tilsvarende med Unless
Our director would not have signed the contract if she hadn't had a lawyer present. Our director would not have signed the contract unless she had had a lawyer present.
I wouldn't have phoned him if you hadn't suggested it. I wouldn't have phoned him unless you'd suggested it.
They would have shot her if she hadn't given them the money. They would have shot her unless she'd given them the money.