Ikke-restriktive relativsetninger

Ikke-restriktive relativsetninger forteller oss, som navnet antyder, mer om noen eller noe, men informasjonen i disse setningene hjelper oss ikke å definere hva vi snakker om. Ta for eksempel setningen:
Gorillas, which are large and originate in Africa, can sometimes be found in zoos. I denne setningen snakker vi om alle gorillaer, ikke bare én av dem. Informasjonen i den ikke-restriktive relativsetningen forteller oss mer om gorillaer generelt. Den definerer ikke en liten gruppe av gorillaer eller én individuell gorilla. Hvis vi fjerner den ikke-restriktive relativsetningen, skulle setningen fortsatt være grammatisk riktig og dens betydning skulle ikke være endret, selv om vi ville ha mindre detalj.

Ikke-restriktive relativsetninger består av et relativt pronomen, et verb, og andre valgfrie deler, som verbets objekt eller subjekt. Komma eller parentes brukes alltid for å separere ikke-restriktive relativsetninger fra resten av setningen.

Eksempler
 • John's mother, who lives in Scotland, has 6 grandchildren.
 • My friend John, who went to the same school as me, has just written a best-selling novel.
 • My grandmother, who is dead now, came from the North of England.
 • We stopped at the museum, which we had never visited before.
 • I've just come back from London, where John lives..
 • Yesterday I met a woman named Susan, whose husband works in London.

Relative pronomen

Følgende relative pronomen brukes i ikke-restriktive relativsetninger. Disse relative pronomen dukker opp på starten av den ikke-restriktive relativsetningen og de henviser til et substantiv som kommer tidligere i setningen.

  Person Ting Sted
Subjekt who which  
Objekt who/whom which where
Possessiv whose    
Forskjeller mellom restriktive og ikke-restriktive relativsetninger

I restriktive relativsetninger er pronomena who, whom og which ofte erstattet av that på muntlig engelsk. I ikke-restriktive relativsetninger kan du ikke erstatte andre pronomen med that. Du kan heller ikke utelate det relative pronomenet i ikke-restriktive relativsetninger, som du noen ganger gjør i restriktive relativsetninger. Pronomenet er nødvendig, selv når det er objektet til verbet i relativsetningen. Til slutt, separeres ikke-restriktive relativsetninger alltid fra resten av setningen med komma, i motsetning til restriktive relativsetninger, som ikke har noen tegnsetting.

Eksempler
 • He gave me the letter, which was in a blue envelope. (ikke-restriktiv relativsetning: Det var bare ett brev, og det var blått. Du må bruke which.)
 • He gave me the letter which/that was in a blue envelope. (restriktiv relativsetning: Det var flere brev i forskjellige farger og han ga meg det blåe. Which kan erstattes av that. Kommaene er fjernet.)
 • He gave me the letter, which I read immediately. (ikke-restriktiv relativsetning: Det var bare ett brev. Which er objektet til read, men det må fortsatt inkluderes i setningen.)
 • Stratford-on-Avon, which many people have written about, is Shakespeare's birthplace. (Preposisjonene plasseres vanligvis på slutten av relativsetningen.)
 • Stratford-on-Avon, about which many people have written, is Shakespeare's birthplace. (På formell engelsk, kan du plassere preposisjonen foran pronomenet.)
Introduserende uttrykk i ikke-restriktive relativsetninger

Ikke-restriktive relativsetninger kan introduseres av uttrykk som all of eller many of etterfulgt av det relative pronomenet.

  Person Ting
all of, any of, some of, a few of, both of, each of, either of, half of, many of, most of, much of, none of, one of, two of, etc. whom which
Eksempler
 • There were a lot of people at the party, many of whom I had known for years.
 • There are 14 girls in my class, a few of whom are my friends.
 • He was carrying his belongings, many of which were broken.
 • He had thousands of books, most of which he had read.
 • He picked up a handful of stones, one of which was sharp.
Å bruke "which" for å henvise til en annen setning

Det relative pronomenet which, plassert på starten av en ikke-restriktiv relativsetning, kan henvise til all informasjonen fra den forrige delen av setningen, i stedet for å referere til bare ett ord.

Eksempler
 • Chris did really well in his exams, which is quite a surprise.
 • My friends were all hiding in my apartment, which isn't what I'd expected.
 • She's studying to become a doctor, which is difficult.