Infinitiv Perfektum Samtidsform

Infinitiv perfektum samtidsform (perfect continuous infinitive) brukes til å uttrykke en pågående handling som er nå fullført, etter et verb som må etterfølges av infinitiven. Infinitiv perfektum samtidsform er dannet:
to have been + presens partisipp

Som med presens infinitiv, finnes det situasjoner der vi må bruke zero formen av infinitiv perfektum samtidsform, derfor er ordet to utelatt. Dette skjer etter de fleste modale hjelpeverb, og i andre tilfeller der zero infinitiven er brukt.

Eksempler
  • The woman seemed to have been crying.
  • He pretended to have been painting all day.
  • I would have preferred to have been sleeping all afternoon.
  • You must have been waiting for hours!
  • They might have been talking before you came in.
  • You should have been studying for your test.