Infinitiv Samtidsform

Infinitiv samtidsform (continuous infinitive) brukes til å uttrykke en kontinuerlig handling, etter et verb eller et hjelpeverb som må etterfølges av infinitiven. Infinitiv samtidsformen er dannet:
to be + presens partisipp

Som med presens infinitiv, finnes det situasjoner der vi må bruke zero formen av infinitiv samtidsform, derfor er ordet to utelatt. Dette skjer etter de fleste modale hjelpeverb, og i andre tilfeller der zero infinitiven er brukt.

Eksempler
  • I'd really like to be swimming in a nice cool pool right now.
  • I happened to be waiting for the bus when the accident happened.
  • It must be nice to be going to a wedding overseas.
  • You must be joking!
  • We should be hurrying. We're late!
  • You'd better be working on your report when I get there.