Komma

Det finnes noen generelle regler om hvordan vi bruker kommaet. Du vil imidlertid se at det finnes flere forskjellige måter å bruke kommaet på engelsk for å gi mening til setningen, eller til å framheve et element, poeng eller betydning.

Vi bruker kommaet for å organisere vår tankegang i logiske grupper.

Å skille fraser, ord og bisetninger innenfor lister

Når vi lager en liste, er kommaet den vanligste måten å skille et element fra det neste. De siste to elementene i listen er vanligvis separert ved hjelp av ordene "and" eller "or", men vi burde ha et komma foran ordet. Blant redaktører heter dette kommaet "the Oxford Comma".

En serie av setninger
Eksempler
 • I met Harry, we went for a swim together, and afterwards Harry went home.
 • I like your son, I might even love him, but he is not a very good soccer player.
En serie av substantiv
Eksempler
 • For dinner I had soup, fish, chicken, dessert, and coffee.
 • This afternoon I went to Oxford Circus, Picadilly, Hamstead, and Gatwick Airport.
En serie av adjektiv

En liste som inneholder adjektiver krever kommaer ofte, bortsett fra nåt et adjektiv modifiserer et annet. I det tilfellet separerer du disse ikke (setning 3).

Eksempler
 • She was young, beautiful, kind, and intelligent.
 • The house we visited was dark, dreary, and run-down.
 • She was wearing a bright red shirt.
En serie av verb
Eksempler
 • Tony ran towards me, fell, yelled, and fainted.
 • The boy leapt, spun, twisted, and dove into the water.
En serie av fraser
Eksempler
 • The car smashed into the wall, flipped onto its roof, slid along the road, and finally stopped against a tree.
 • The dog leapt into the air, snatched the frisbee in its mouth, landed, and ran off into the forest.

Å legge til detaljer

Bruk et komma når du legger til en ikke restriktiv relativsetning eller andre ikke nødvendige delatjer og kommentarer til setningen. Kommaet kan settes på hvilken som helst side av innsettingen.

Eksempler
 • China, one of the most powerful nations on Earth, has a huge population.
 • Jason's grandmother, who was born in 1930, lived through the Second World War.
 • Cats, unlike dogs, do not respect their masters.
 • My friend, Jim, likes to go scuba diving.

Partisipp fraser

Eksempler
 • Hearing that her father was in hospital, Jane left work immediately.
 • Walking to the bus stop that morning, Sam knew it was going to be a special day.

Spørsmsål

Eksempler
 • She lives in Paris, doesn't she?
 • We haven't met, have we?

Interjeksjoner

Eksempler
 • Yes, I will stay a little longer, thank you.
 • No, he isn't like other boys.
 • Wait, I didn't mean to scare you.

En siste advarsel

Hvis du setter kommaet på feil sted, kan dette føre til en setning med et helt annet betydning. Se på disse to setningene:
I detest liars like you; I believe that honesty is the best policy. = I detest you because you are a liar.
I detest liars, like you; I believe that honesty is the best policy. = You and I both detest liars.