Kondisjonalis I (Type 1 Conditional)

Form

I en kondisjonalis I setning, bruker vi vanlig presens (simple present) i 'if' bisetningen, og vanlig futurum (simple present) i hovedsetningen.

If clause (betingelse) Hovedseting (resultat)
If + vanlig presens vanlig futurum
If this thing happens that thing will happen.

Som i alle kondisjonale setninger, er bisetningenes rekkefølge ikke fast her heller. Du kan omorganisere pronomena og justere tegnsetningen når du endrer rekkefølgen, men betydningen forblir det samme.

Eksempler
 • If it rains, you will get wet.
 • You will get wet if it rains.
 • If Sally is late again I will be mad.
 • I will be mad if Sally is late again.
 • If you don't hurry, you will miss the bus.
 • You will miss the bus if you don't hurry.

Funksjon

Kondisjonalis I henviser til en mulig tilstand og dens sannsynlig resultat. Disse setningene er basert på fakta, og de brukes til å gjøre uttalelser om verden og om spesielle situasjoner. Vi ofte bruker sånne setninger til å gi advarsler. I kondisjonalis I setninger, er tiden presens eller futurum og situasjonen er reell.

Eksempler
 • If I have time, I'll finish that letter.
 • What will you do if you miss the plane?
 • Nobody will notice if you make a mistake.
 • If you drop that glass, it will break.
 • If you don't drop the gun, I'll shoot!
 • If you don't leave, I'll call the police.

I kondisjonalis I setninger kan du også bruke modale verb i hovesetningen, i stedet for vanlig futurum. På den måten uttrykker du en viss grad av sikkerhet, tillatelse, eller en anbefaling om utfallet.

Eksempler
 • If you drop that glass, it might break.
 • I may finish that letter if I have time.
 • If he calls you, you should go.
 • If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.